Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego


Kiedy jesteśmy na etapie wyboru oferty kredytu hipotecznego, bank często przedstawia Nam również ofertę ubezpieczeniową. Nie z każdego ubezpieczenia jednak musimy korzystać, dlatego warto dowiedzieć się, które oferty są dla nas opłacalne.
 

Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Mamy dwa rodzaje ubezpieczeń jeśli chodzi o kredyty - grupa ubezpieczeń obowiązkowych i grupa ubezpieczeń dobrowolnych. Jeśli chodzi o ubezpieczenia obowiązkowe jest to przede wszystkim tzw. ubezpieczenie pomostowe i ubezpieczenie nieruchomości. Na czym polega ubezpieczenie pomostowe? Ubezpiecza spłatę naszego kredytu w okresie przejściowym - do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości, która jest finansowana - tzw. okres pomostowy. Spłata kredytów jest przedmiotem ubezpieczenia. Stanowi dla banku ochronę, w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy w czasie okresu pomostowego. Kredytobiorca nie może tutaj wybrać ubezpieczyciela, bank go wybiera a ubezpieczenie jest obowiązkowe. Jest płatne ale nie przez cały czas - przez kilka lub kilkanaście miesięcy (rynek pierwotny) do czas aż nastąpi prawomocne wpisanie hipoteki w księdze wieczystej. W momencie, kiedy nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. wypłacane jest odszkodowanie. Wysokość jest ustalana poprzez negocjacje z partnerem bankowym.
 

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym

Drugim obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym. Banki zwykle udzielają kredytów hipotecznych do 80% wartości nieruchomości. Klient musi wnieść wkład własny ale jeśli nie może, może ubezpieczyć brakujący wkład własny (jego wysokość musi być nie większa niż 15%). Oznacza to opłacanie składki ubezpieczeniowej (miesięcznie bądź w wieloletnich cyklach) do momentu aż zadłużenie spadnie poniżej wymaganego procentu czyli 80%. Takie ubezpieczenie kredytu hipotecznego daje nam możliwość uzyskania w banku kredytu z niższym wkładem własnym. To zabezpieczenie dla banku w sytuacji kiedy kredytobiorca nie posiada wymaganego wkładu własnego bądź wartość wkładu jest niższa niż wymagają procedury bankowe.
 

Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Kolejnym obowiązkowym ubezpieczenie jest ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu mogą być objęte lokale mieszkalne (te w budowie również), budynki (w tym gospodarcze), stałe elementy lokali i budynków. Zakres zdarzenia takiego ubezpieczenia jest naprawdę szeroki, obejmuje: uderzenie pioruna, pożar, implozja, eksplozja, upadek bądź zderzenie statku powietrznego, deszcz ulewny, zalanie i wiele innych.
 

Jeśli chodzi o ubezpieczenie kredytu hipotecznego dobrowolne, wybór polis na rynku jest ogromny. Np. ubezpieczenie spłaty kredytu - gwarancja terminowej spłaty zadłużenia na wypadek śmierci bądź całkowitej niezdolności do pracy kredytobiorcy lub spłata w terminie określonej liczby rat w momencie, kiedy kredytobiorca nie jest zdolny do pracy, poważnie zachoruje lub utraci pracę.
 

Ubezpieczenie na życie

Polisą szczególnie ważną jest ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenie obejmuje śmierć kredytobiorcy, w czasie okresu ochrony ubezpieczeniowej. Inne ubezpieczenie to np. te, które chronią przed utratą pracy lub na wypadek pełnej/częściowej niezdolności do jej wykonywania. Korzystając z takich dobrowolnych ubezpieczeń często możemy dzięki temu otrzymać korzystne warunki kredytowe (np. zerowa prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego czy niższe oprocentowanie).

 

Najpopularniejsze