Ubezpieczenie OC rolników - kto musi je mieć?

Ubezpieczenie OC to rodzaj ubezpieczenia, który muszą posiadać wszyscy właściciele samochodów osobowych. W przypadku rolników kwestia ubezpieczenia OC jest o wiele bardziej skomplikowana. Rolnicy są zobowiązani do zakupienia aż trzech rodzajów ubezpieczenia. Jedno z nich to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Oto wszechstronna dawka informacji na temat obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników. Kto musi płacić takie ubezpieczenie, jaki jest jego zakres oraz w jakich przypadkach można ubiegać się o otrzymanie odszkodowania? 


Spis treści:

 1. Ubezpieczenie OC dla rolników - najważniejsze informacje​
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia OC dla rolnika​
 3. Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC dla rolnika?
 4. Rolnik musi obowiązkowo kupić nie tylko ubezpieczenie OC
 5. Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych rolnika
 6. Ubezpieczenie budynków rolniczych
 7. Ubezpieczenie OC rolników - kto bezwzględnie musi je mieć?
 8. OC dla rolnika najtaniej - SPRAWDŹ TUTAJ

ubezpieczenie oc rolników

Ubezpieczenie OC dla rolników - najważniejsze informacje

Ubezpieczenie OC dla rolników to jeden z trzech obowiązkowych rodzajów ubezpieczenia dla osób zajmujących się prowadzeniem własnej działalności rolnej. Jak wskazuje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli, obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC powstaje wtedy, gdy osoba nabywa własne gospodarstwo rolne

Cały mechanizm jest bardzo podobny do tego, który obserwuje się w przypadku posiadaczy ubezpieczenia OC samochodu. Takie ubezpieczenie jest ważne przez okres jednego roku. Gdy upłynie okres 12 miesięcy, ubezpieczenie w sposób automatyczny ulega przedłużeniu. Chyba, że rolnik podejmie decyzję o wypowiedzeniu najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania danej polisy. 

Ubezpieczenie OC przeznaczone dla rolników jest niezwykle istotne, ponieważ tak samo jak dla kierowców istotne jest posiadanie OC. Z czego to wynika? Uwarunkowane jest to tym, że w chwili spowodowania jakiejkolwiek szkody, jej sprawca nie będzie musiał płacić rozmaitych odszkodowań poszkodowanym ze swojej własnej kieszeni. Wszystko zrobi ubezpieczyciel, z którym zawarto umowę ubezpieczenia OC. W przypadku rolników posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC jest niezwykle istotne, ponieważ ubezpieczenie OC może ochronić przed koniecznością ponoszenia kosztów rozmaitych spraw, które spowodowano na innych osobach.

Musisz przeczytać: Czy samochód, który nie jeździ musi mieć ubezpieczenie?
 

Zakres ochrony ubezpieczenia OC dla rolnika

Co konkretnie składa się na ubezpieczenie OC dla rolnika? Warto wiedzieć, że zakres ochrony w ramach ubezpieczenia OC dla rolnika jest bardzo dokładnie określony w ustawie. Ubezpieczenie chroni w szczególności przed wyrządzeniem szkód osobom trzecim (uszkodzenia ciała, uszkodzenie mienia, śmierć). OC rolnika może również obejmować wszelkie szkody, które są spowodowane ruchem pojazdów wolnobieżnych, które należą aktualnie do danego rolnika. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów traktor nie jest zaliczany to grona pojazdów wolnobieżnych. 
 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC dla rolnika?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, czego konkretnie nie obejmuje ubezpieczenie OC dla rolnika. Jest tam wymienionych siedem rodzajów szkód, w których ubezpieczenie OC nie będzie działało. Ustawa mówi, że ubezpieczyciel nie odpowiada za następujące szkody:

 1. wyrządzone ubezpieczonemu przez osoby pracujące w jego gospodarstwie bądź zamieszkujące w jego gospodarstwie domowym.
 2. wynikające z przeniesienia się chorób zakaźnych na ubezpieczonego od zwierząt.
 3. wyrządzone mieniu wynikające z wady towarów dostarczonych przez osobę objęta danym ubezpieczeniem.
 4. które powstały przez zniszczenie, utratę bądź uszkodzenie lub zaginięcie przedmiotów wypożyczonych bądź przejętych przez ubezpieczonego rolnika.
 5. które polegają na utracie gotówki, dzieł sztuki, biżuterii, papierów wartościowych oraz innych dokumentów o znacznej wartości. 
 6. które polegają na skażeniu bądź zanieczyszczeniu środowiska.
 7. wynikające z kar finansowych, grzywien oraz kar administracyjnych oraz należności na rzecz skarbu państwa. 
   

Rolnik musi obowiązkowo kupić nie tylko ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest tylko jednym z trzech rodzajów ubezpieczeń, które obowiązkowo musi kupić każdy rolnik. Oprócz tego, każdy rolnik zobowiązany jest do zakupienia ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia budynków rolniczych. Poniżej przedstawiamy pakiet dokładnych informacji na temat każdego z tych rodzajów ubezpieczeń. 
 

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych rolnika 

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych rolnika to drugie obowiązkowe ubezpieczenie OC, które musi posiadać każdy rolnik w naszym kraju. W ramach tego ubezpieczenia ochroną obejmowane są wszystkie pojazdy, które wchodzą w skład danego gospodarstwa rolnego, np. kombajny, pługi, traktory itd. Aktualnie obowiązujące przepisy polskiego prawa wskazują, że ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych rolnika musi zostać wykupione najpóźniej w dniu, w którym doszło do zarejestrowania danego pojazdu. 

Oprócz tego, rolnik może również zdecydować się na skorzystanie z usługi Agro Casco. Jest to odpowiednik dla klasycznego, samochodowego AC. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, w które rolnicy powinni zainwestować, ponieważ dzięki niemu chronione są pojazdy rolnicze. Jak wiadomo, pojazdy rolnicze są bardzo mocno podatne na rozmaite uszkodzenia, dlatego jest to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek ich awarii bądź zniszczenia. 
 

Ubezpieczenie budynków rolniczych 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, wszyscy rolnicy muszą kupić również trzeci rodzaj ubezpieczenia, a mianowicie ubezpieczenie budynków rolniczych. W ramach takiego ubezpieczenia chronione są wszystkie budynki, które wchodzą w skład danego gospodarstwa rolnego. Przed czym chroni takie ubezpieczenie? Przed powodzią, huraganem, ogniem oraz innymi zdarzeniami losowymi. 

Niezwykle istotne jest to, że ubezpieczenie budynków rolniczych musi zostać zakupione w dniu, w którym budynek w gospodarstwie rolnym został pokryty dachem. Ubezpieczenie nigdy nie może obejmować tuneli foliowych i namiotów oraz budynków, które są przeznaczone do rozbiórki a także tych, których stan techniczny wskazuje na przekroczenie 100% poziomu zużycia. 
 

Ubezpieczenie OC rolników - kto bezwzględnie musi je mieć?

Sporo osób zadaje sobie pytanie, czy wszyscy rolnicy muszą kupować ubezpieczenie OC. Zakup ubezpieczenia OC jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które posiadają własne gospodarstwo rolne. Jak wskazuje definicja, rolnikiem jest osobna posiadająca bądź współposiadająca gospodarstwo rolne. Trzeba pamiętać, że pod terminem gospodarstwo rolne rozumie się obszar użytków rolnych, który przekracza powierzchnię jednego hektara. 

Wysokość składki za ubezpieczenie OC dla rolników jest określana na podstawie zróżnicowanych czynników, m.in. liczby posiadanych hektarów ziemi oraz tego, czy w gospodarstwie znajdują się zwierzęta hodowlane. Istotne jest także to, jakie pojazdy wolnobieżne posiada rolnik oraz czy zatrudnia pracowników. 

Przeczytaj także: OC dla młodego kierowcy

Najpopularniejsze