UOKIK chcę zawieszenia kredytów podczas koronawirusa

Epidemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i małych firm. Wiele osób samozatrudnionych, czy pracujących w zamkniętych już zakładach, może mieć aktualnie problem ze spłacaniem swoich zobowiązań. Właśnie z tego względu Związek Banków Polskich zaoferował swoim klientom możliwość zawieszenia rat na 3 miesiące, jednakże propozycja UOKiK jest jeszcze atrakcyjniejsza.
 

Propozycja UOKiK-u dotycząca zawieszenia kredytów

Bardzo ciekawym pomysłem urzędu, na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa jest zawieszenie rat kredytu gotówkowego czy hipotecznego nie na 3 miesiące, a na cały rok! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyszedł właśnie z taką propozycją, która może okazać się niezwykle pomocna, zwłaszcza dla osób, które z dnia na dzień utraciły swoje zarobki. Według Polskiej Agencji Prasowej inicjatywa zawieszenia kredytu na 12 miesięcy zakłada, że bank czy jakikolwiek inny kredytodawca, uruchomiłyby tak zwane wakacje kredytowe w dniu złożenia właściwego wniosku przez klienta. Wszelki terminy objęte przez umowę kredytową, przedłużyłyby się wówczas o 12 miesięcy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chcę również ograniczenia pozasetkowych kosztów kredytów.

Musisiz przeczytać: Wakacje kredytowe czyli zawieszenie spłaty kredytu
 

Czy są jakiekolwiek szanse na roczne zawieszenie kredytów przez banki?

Aktualnie nie ma żadnych informacji, czy taka propozycja mogłaby zostać rozstrzygnięta pozytywnie i zaczęłaby funkcjonować we wszystkich bankach. Według przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego propozycja przedstawiona przez urząd, jest dopiero na początkowym etapie i musi zostać poddana opinii przez pozostałe instytucje. Nieznane jest na razie zdanie wszystkich banków na ten temat. Taka możliwość musi być według niego dokładnie przeanalizowana, biorąc pod uwagę punkt widzenia odpowiedniego zrównoważenie interesów kredytobiorców, którzy są dotknięciu skutkami epidemii koronawirusa i utrzymania zdolności sektora bankowego do finansowania gospodarki oraz jego stabilności. Jak widać, odroczenie spłaty kredytu na okres12 miesięcy nie jest w rzeczywistości proste, a instytucje muszą dokładnie przemyśleć czy taka opcja jest w ogóle możliwa. Wejście jej w życie z pewnością wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorstw finansowych.
 

Zawieszenie spłat na 3 miesiące

Związek Banków Polskich wypracował już propozycję dla swoich klientów, znajdujących się w ciężkiej sytuacji spowodowanej przez wybuch epidemii i utratę pracy. W ubiegły poniedziałek ZBP ogłosił, iż każdy kredytobiorca, spłacający kredyt mieszkaniowy czy też konsumpcyjny będzie miał możliwość zawieszenia spłaty na trzy miesiące, a niektóre banki oferują taką opcję nawet na okres sześciu miesięcy. Wiele banków opracowało już odpowiednie procesy uproszczonego składania wniosków internetowych, o tak zwane wakacje kredytowe. Nie trzeba będzie wysyłać wielu dokumentów, wszystkie czynności zostaną ograniczone do minimum, dzięki czemu skróci się czas rozpatrywania wniosków.
 

Instytucje finansowe a propozycja UOKiKu

Czy instytucje są w stanie w ogóle rozważyć i przyjąć propozycję UOKiK-u? Związek Przedsiębiorstw Finansowych, którzy zrzesza między innymi funkcjonujące w naszym kraju firmy pożyczkowe, twierdzi, że nie będzie to wcale łatwe. Wprowadzenie możliwości zawieszenia wykonania umowy o kredyt konsumencki czy umowy o kredyt hipoteczny, na okres aż 365 dni i znaczne ograniczenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, związek uważa za zupełnie bezpodstawne i bardzo szkodliwe. Takie posunięcie według ZPF może skutkować likwidacją pewnych podmiotów rynku finansowego.

Najpopularniejsze