Wakacje kredytowe czyli zawieszenie spłaty kredytu

Polacy coraz częściej się zadłużają, lecz niestety coraz więcej osób ma także problem z terminową płatnością rat kredytu. Najczęściej jest to spowodowane różnymi zdarzeniami losowymi. Banki wychodząc naprzeciw problemom swoim klientom oferują tzw. wakacje kredytowe. Jeśli masz zobowiązanie kredytowe sprawdź czy możesz skorzystać z wakacji od kredytu.
 

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje od kredytu to nic innego jak zwieszenie spłat rat kredytu na jakiś czas. Jednak zawieszenie to dotyczy nie tylko raty kapitałowej, lecz odsetkowej również. Zawieszenie rat kredytu jest dobrym rozwiązaniem nie tylko w sytuacjach nieprzewidzianych (np: utrata pracy czy nagła choroba), lecz również, gdy brakuje gotówki np: na zrobienie remontu czy wyjazd na wakacje.

               

Karencja w spłacie rat, a wakacje kredytowe

Banki, które działają w Polsce posiadają w swoich ofertach nie tylko wakacje kredytowe, lecz również karencję w spłacie rat. Jednak większość kredytobiorców nie wie czym te dwa produkty bankowe różnią się między sobą. Główna różnica pomiędzy tymi dwoma produktami jest taka, iż wakacje kredytowe odraczają raty o całkowitej wysokości (odsetki oraz kapitał) natomiast karencja dotyczy tylko  i wyłącznie odroczenia spłaty części kapitałowej raty. W przypadku karencji kredytobiorca nadal zobowiązany jest do płacenia odsetek.

 

Warunki korzystania z wakacji kredytowych

Wakacje kredytowe są tylko odroczeniem płatności określonej liczby rat zobowiązania kredytowego. Raty kredytu nie są w żaden sposób anulowane są jedynie odroczone w czasie, więc kredytobiorca i tak będzie musiał wszystkie zawieszone raty spłacić. Jednak kiedy warto brać wakacje kredytowe?

Wielu kredytobiorców korzysta z wakacji kredytowych w momencie tymczasowych problemów z płynnością finansową. Odroczenie spłaty rat najczęściej dotyczy kredytów hipotecznych, jednak niektóre banki oferują również odroczenie rat także w przypadku dużych kredytów gotówkowych

Należy także pamiętać, iż wakacje kredytowe są udzielane na indywidualnych warunkach w instytucjach bankowych. Należy pamiętać, iż wakacje kredytowe z reguły przysługują tylko wieloletnim klientom danego banku, którzy regulowali swoje płatności w terminie. Klienci powinni pamiętać również o tym, iż warunki wakacji kredytowych zależne są tylko od danego banku. Szczegółowe informacje dotyczące odroczenia spłaty rat znajdują się w regulaminie danej placówki bankowej.Zarówno długość trwania wakacji kredytowych oraz częstotliwość korzystania z tej oferty przez danego kredytobiorcę określa regulamin danego banku. Najczęściej odroczenie rat kredytu jest na nie więcej niż 6 miesięcy- może być krótsze. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji kredytobiorcy. 

                

Odroczenie spłaty rat kredytu kosztuje

Wnioskowanie o wakacje kredytowe w większości banków jest bezpłatne. Jednak w żaden sposób nie oznacza to, iż kredytobiorca nie ponosi żadnych kosztów. Przesunięte w czasie raty odsetek nie są wymagane do spłaty jednak nadal rosną. Po "odwieszeniu" rat kredytu naliczone odsetki dopisywane są do kwoty kapitału co w konsekwencji doprowadza nie tylko do dłuższego okresu kredytowania, lecz często również do wyższych rat. Jednak wzrost raty uwarunkowany jest nie tylko długością wakacji kredytowych, lecz również wysokością raty odsetkowej oraz czasem do końca spłaty kredytu. 

 

Korzyści z odroczenia spłaty rat

Główną korzyścią płynącą z wakacji kredytowych jest utrzymanie płynności finansowej w sytuacji problemów z domowym budżetem. Jednak zawsze należy pamiętać o tym, iż zawieszone raty kredytu będzie trzeba spłacić w późniejszym czasie. Co skutkuje nie tylko podniesieniem wysokości raty kredytu, lecz również wydłużonym okresem kredytowania. Dlatego należy przemyśleć czy w przyszłości będzie stać kredytobiorcę na wyższe raty. 

Wakacje kredytowe są dobrym rozwiązaniem w nagłych sytuacjach kryzysowych. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji zawsze należy bardzo dobrze przeanalizować własny budżet oraz przygotować się na spłatę wyższych rat kredytu w dłuższym okresie czasu.

Najpopularniejsze