Czy za długi można iść do więzienia?

Czy za długi można iść do więzienia? Tego typu pytania zadaje sobie sporo osób mających wysokie zadłużenia. Okazuje się, że za długi rzeczywiście można wylądować za kratkami, jednak wyłącznie w niektórych przypadkach. Osoba z długami nigdy nie powinna łudzić się, że jej zadłużenia szybko ulegną przedawnieniu - są sytuacje, w których brak spłaty zaległych zobowiązań finansowych kończy się karą więzienia. Za brak terminowej spłaty chwilówki nie grozi więzienie, jednak za oszustwa podatkowe można trafić za kratki nawet na 15 lat. Oto dokładny poradnik, w którym tłumaczymy, w jakich przypadkach można trafić za długi do więzienia.

Spis treści:

 1. Czy za długi można iść do więzienia?
 2. Jaka kara za niespłacone długi - ile lat?
 3. Czy za długi alimentacyjne idzie się do więzienia?
 4. Unikanie płacenia podatków na rzecz państwa
 5. Wyłudzenie pożyczki lub kredytu
 6. Brak terminowej spłaty grzywny - utrudnianie egzekucji komorniczej
 7. Jak wyjść z długów?

czy za dlugi można isc do wiezienia

Czy za długi można iść do więzienia?

Pozbawienie wolności to zdecydowanie najsurowszy wymiar kary, który może grozić dłużnikowi. Według ogólnych przepisów prawnych niespłacanie swoich zobowiązań finansowych z reguły nie jest powodem do zasądzenia kary więzienia. Są jednak wyjątkowe sytuacje, w których ustawodawca pozwala na zasądzenie kary więzienia. Istnieje kilka przypadków, w których dłużnik może wylądować za kratkami. Chodzi tutaj o: 

 • uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów,
 • niepłacenie danin na rzecz państwa (podatków),
 • wyłudzenie pożyczki bądź kredytu przez podanie fałszywych informacji, 
 • brak terminowej spłaty grzywny lub utrudnianie egzekucji komorniczej, 
 • wyzbywanie się majątku. 

Więzienie za długi może mieć miejsce tylko wtedy, gdy dłużnik bardzo długo uchyla się od spłaty swojego zobowiązania i zostanie mu to bezsprzecznie udowodnione. W innych przypadkach ciężko mówić o tym, żeby za długi ktoś szedł do więzienia. Za same niespłacone długi nikt nie ma prawa odbierać wolności. Sporo osób zastanawia się nad tym, jak wygląda kwestia więzienia w sytuacji, gdy nie spłaca się w terminie chwilówek i kredytów. Warto wiedzieć o tym, że długi tego typu nigdy nie spowodują, że trafimy do aresztu. Nie jest to oczywiście jednoznaczne z tym, że dłużnik będzie bezkarny. 

Dłużnik, który uchyla się od obowiązku spłacania swojej pożyczki bądź kredytu, zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Długów oraz traci swoją zdolność kredytową. Osoby z taką przeszłością mogą mieć później ogromne problemy z uzyskaniem kolejnego kredytu, dlatego spłacanie długów w prawidłowym terminie powinno być priorytetem dla każdego, kto je posiada. 

Musisz przeczytać: Spłaciłem długi, a jestem na liście dłużników KRD i BIK
 

Jaka kara za niespłacone długi - ile lat?

Za kratki za długi - na ile lat można wylądować w więzieniu za poszczególne zadłużenia? Wysokość kary uzależniona jest w szczególności od rodzaju popełnionego przestępstwa. Oto dokładne zestawienie, w którym wyjaśniamy na ile lat można trafić do więzienia za konkretne długi: 

 • niepłacenie danin na rzecz państwa (podatków) - za to grozi od dwóch do dziesięciu lat. W uzasadnionych przypadkach (kilka oszustw podatkowych) kara więzienia może wynieść nawet 15 lat;
 • wyłudzenie pożyczki bądź kredytu przez podanie fałszywych informacji - za to grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat,
 • uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów - za unikanie płacenia alimentów można trafić do więzienia na okres od roku do maksymalnie dwóch lat, 
 • brak terminowej spłaty grzywny - za brak spłaty grzywny w odpowiednim terminie grozi kara maksymalnie 30 dni, 
 • wyzbywanie się majątku - za ten rodzaj przewinienia sąd może wymierzyć karę więzienia w wysokości od trzech miesięcy do maksymalnie pięciu lat. 

 

Czy za długi alimentacyjne idzie się do więzienia?

BIG InfoMonitor podaje, że liczba dłużników alimentacyjnych z roku na rok rośnie w sposób lawinowy. Tylko w pierwszej połowie 2018 roku liczba dłużników wzrosła o następne 3 procent. Oznacza to, że od stycznia do czerwca 2018 roku odnotowano aż 319 tysięcy przypadków uchylania się od obowiązku opłacania alimentów. Dłużnicy alimentacyjni do niedawna byli przekonani, że nie grozi im więzienie. W ostatnim czasie sporo się w tym względzie zmieniło. Dłużnik alimentacyjny może trafić do więzienia. 

Przeczytaj także: Jak zawiesić egzekucję komorniczą na rzecz alimentów?

W jakich przypadkach mająca dług alimentacyjny może trafić za kratki? Dojdzie do tego, gdy zalega z płatnością trzech okresowych świadczeń. Areszt jest oczywiście ostatecznością - w pierwszej kolejności na dłużnika nakładane są kary grzywny. Kara więzienia jest zasądzana wtedy, gdy dłużnik w sposób permanentny uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Na jak długo można trafić do więzienia za niepłacenie alimentów? Według znowelizowanych przepisów kara więzienia może wynosić nawet 2 lata. 

 

Unikanie płacenia podatków na rzecz państwa

Unikanie płacenia podatków jest niezwykle ryzykowne. Kary więzienia, jakie grożą z tego tytułu, są naprawdę bardzo wysokie. Wysokość kary uzależniona jest od wysokości zadłużenia. Na tej podstawie zachowanie dłużnika może być zakwalifikowane jako: 

 • wykroczenie - ma to miejsce wtedy, gdy podatnik naraził państwo na straty w wysokości mniejszej niż pensja minimalna, czyli 2600 złotych brutto w 2020 roku, lub
 • przestępstwo skarbowe - zachowanie dłużnika jest zakwalifikowane w ten sposób wtedy, gdy jego długi są większe od pięciokrotności pensji minimalnej, czyli 13000 złotych brutto w 2020 roku. 

Więzienie za unikanie podatków może zostać zasądzone tylko wtedy, gdy działanie dłużnika zostanie zdefiniowane jako przestępstwo skarbowe. Wskazuje na to artykuł 54 Kodeksu Karnego Skarbowego. W tym samym kodeksie jasno określona jest też wysokość kary więzienia. Za unikanie podatków można trafić do więzienia na okres od 2 do 10 lat lub nawet na 15 lat. Ta ostatnia kara jest wymierzana wtedy, gdy sąd zasądza karę za kilka różnych oszustw podatkowych. Wysokość kary sąd określa po przeprowadzeniu dokładnej oceny indywidualnej oceny konkretnego podatnika. 

 

Wyłudzenie pożyczki lub kredytu

Wyłudzenie pożyczki lub kredytu także może się źle skończyć dla konsumenta. Aby uchronić się przed karą więzienia, trzeba umieć się odpowiednio bronić. Do wyłudzenia pożyczki lub kredytu może dojść przez kradzież dowodu osobistego lub przedstawienie nieprawdziwej deklaracji wysokości dochodów osoby, która składa wniosek o uzyskanie pożyczki. Więzienie za wyłudzenie pożyczki lub kredytu może wynieść nawet 5 lat. 

Artykuł 297 Kodeksu Karnego mówi jasno, że każdy "Kto przedkłada sfałszowany, podrobiony dokument bądź nieprawdziwe oświadczenie pisemne dotyczące jego sytuacji finansowej o dużym znaczeniu dla uzyskana wsparcia finansowego, może trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat."

 

Brak terminowej spłaty grzywny - utrudnianie egzekucji komorniczej

Osoby z długami najbardziej obawiają się wizyty komornika, który ma przeprowadzić egzekucję komorniczą. Nie ma się co dziwić - komornik uprawniony jest do zabrania dużej części naszego majątku - proporcjonalnie do wysokości zadłużenia. Warto jednak wiedzieć o tym, że komornik absolutnie nie może nam zabrać wszystkiego. Zasady dotyczące tego, co komornicy mogą zabierać, są nieustannie zmieniane, dlatego opłaca się być na bieżąco. 

Znajomość swoich praw wobec komorników jest niezwykle istotne, ponieważ dzięki temu nasze obawy przed egzekucją komorniczą będą znacznie mniejsze. Nie wolno także mylić komorników z windykatorami. Ci drudzy mają bardzo małe uprawnienia, dlatego nie trzeba się ich obawiać. Oprócz tego trzeba pamiętać o tym, że ukrywanie majątku przed komornikiem i zastanawianie się nad tym, w jaki sposób go oszukać, na pewno nie będzie dobrym rozwiązaniem. Za utrudnianie przeprowadzenia egzekucji komorniczej może grozić nam kara w wysokości od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Z tego względu lepiej dokładnie zastanowić się nad możliwością zawarcia porozumienia z komornikiem i załatwienia zaistniałej sprawy w sposób polubowny. 

Przeczytaj także: Pożyczki dla zadłużonych i z komornikiem

Więzienie za długi grozi nam także wtedy, gdy nie zapłacimy w odpowiednim terminie zasądzonej kary grzywny. Aby tak się stało, sąd musi nam jednak udowodnić brak dobrej woli, czyli ciągłe oraz umyślne uchylanie się od obowiązku spłaty zasądzonej kary finansowej. Niespłacenie kary grzywny może spowodować, że trafimy do więzienia na maksymalnie 30 dni. Zanim tak się stanie, sąd najpierw będzie starał się wyegzekwować wysokość grzywny a majątku dłużnika bądź nakazać mu wykonywanie prac społecznych. Kara więzienia w przypadku niepłacenia grzywien to absolutna ostateczność, jednak nie oznacza to, iż jest to niemożliwe. Nie można zatem czuć się bezkarnym i ignorować wezwania do zapłaty ze strony sądu. 
 

Jak wyjść z długów?

Duże długi to ogromny problem. Jak wyjść długów tj. pętli zadłużenia? W pierwszej kolejności opłaca się zrobić wnikliwą analizę domowego budżetu oraz znaleźć jak najwięcej oszczędności. Wszelkie wydatki trzeba ograniczyć do minimum. Sporo osób zadłużonych decyduje się na skorzystanie z pomocy rodziny lub sięgają po pożyczkę dla zadłużonych. To drugie rozwiązanie jest kolejnym zobowiązaniem, jednak w niektórych przypadkach okazuje się skuteczne. 

Osoba z długami powinna pamiętać o tym, aby nie wykonywać jakichkolwiek gwałtownych ruchów. Z każdego, nawet największego długu da się wyjść. W niektórych przypadkach dobrym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sporo osób decyduje się także na konsolidację kredytu w sytuacji, gdy liczba różnych rat kredytów z wielu banków ich przerasta. 

 

Najpopularniejsze