Wniosek o paszport - druk online 2020 jak wypełnić

Aby otrzymać paszport należy złożyć wniosek o paszport. Niezbędny do wyjazdu za granicę zawsze, kiedy chcemy pojechać do krajów nienależących do strefy Schengen, musimy posiadać paszport. Co ważne wniosku o paszport nie można złożyć przez Internet. Należy stawić się osobiście w odpowiednim urzędzie paszportowym. Poniżej znajdziesz całą instrukcje jak to zrobić, by uniknąć niepotrzebnych stresów i komplikacji. 

paszport


Wniosek o paszport - jak wygląda?

Co ciekawe wniosek o paszport wydrukowany jest na kartkach o niestandardowych wymiarach, nieco większych od kartki A5. Znajdziemy na nich tekst i pola do wypełnienia po obu stronach. Składają się na niego 23 sekcje. Część z nich należy wypełnić inne jedynie zaznaczyć po uprzednim zapoznaniu się, a część pozostawić puste.
 

Wniosek paszportowy 2020 r

Zanim pójdziemy do urzędu paszportowego dobrze jest znaleźć aktualny wzór wniosku. Możesz go pobrać z naszej strony klikając tutaj.

pobierz dokument
W ten sposób unikniemy niepotrzebnych stresów w oczekiwaniu na złożenie wniosku. Na wzorze wniosku znajdziemy informacje, jakie dokładnie dane będą nam potrzebne do jego wypełnienia. Nie wszystkie z nich musimy pamiętać, dlatego zawsze należy się do tego przygotować. Jeśli planujemy wyrobienie wniosku w okresie przedwakacyjnym musimy liczyć się z długimi kolejkami w urzędzie. Dlatego, aby uniknąć niepotrzebnych niedomówień, dobrze jest odpowiednio przygotować się do wizyty w urzędzie. Niestety nie możemy złożyć wypełnionego wzoru wniosku paszportowego. W tym celu należy pobrać oryginalny wzór wniosku w urzędzie. Tylko ten dokument jest akceptowany. 
 

Wypełnianie wniosku paszportowego

Przede wszystkim należy pamiętać, że wniosek paszportowy musi być w całości wypełniony drukowanymi literami. Jeśli mamy wszystkie potrzebne dane wypełnienie wniosku paszportowego nie powinno zająć nam więcej niż 5 minut. Na pierwszej stronie wniosku wypełniamy 9 sekcji, na które składają się podstawowe dane osobowe:

1. Nazwisko
2. Nazwisko rodowe
3. Imiona
4. Imiona rodziców
5. Nazwisko rodowe matki
6. Data urodzenia
7. Miejsce urodzenia
8. Adres do korespondencji
9. PESEL


Druga strona wniosku

Na drugiej stronie wniosku znajdują się trzy sekcje do wypełnienia. Po pierwsze musimy zaznaczyć swoją płeć (kobieta/mężczyzna), po drugie należy wpisać wzór swojego podpisu. Trzecia kwestia to oznaczenie, jaką drogą chcielibyśmy zostać poinformowani o możliwości odbioru dokumentu. Do wyboru mamy SMS lub e-mail. 
 

Trzecia strona wniosku

Na stronie trzeciej znajdziemy komunikat, z którym należy się zapoznać. Informuje on nas o odpowiedzialności karnej, jeśli świadomie zatajamy prawdę lub poświadczamy nieprawdę. Za taki czyn grozi nam od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Pod tym komunikatem należy się podpisać dopisując datę i miejsce złożenia wniosku. Należy pamiętać, żeby podpis był zgodny ze wzorem, który złożyliśmy na poprzedniej stronie wniosku. 
 

Złożenie wniosku w imieniu dziecka

Sekcja czternasta jest przeznaczona dla osób, które składają wniosek paszportowy w imieniu osoby małoletniej. Należy w niej uzupełnić podstawowe dane opiekunów. Potrzebne będą imię, nazwisko rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer dokumentu. Następnie każdy z opiekunów powinien czytelnie się podpisać. Obok należy wpisać również datę i miejsce złożenia wniosku. Co ważne w przypadku osoby nieletniej zgodę na wyrobienie paszportu musi podpisać oboje rodziców. Podpis wyłącznie jednego z rodziców wystarczy tylko, jeśli drugi rodzic nie żyje lub został pozbawiony praw rodzicielskich. 

Sekcje od 15 do 23 są przeznaczone do wypełnienia przez urzędnika. Te pola pozostawiamy puste. 
 

Wypełnianie wniosku

Dla uproszczenia można przyjąć, że pola od 1-13 wypełniamy samodzielnie. Pola od 15 do 23 wypełnia urzędnik, a sekcję 14 pozostawiamy pustą. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wypełniamy wniosek w imieniu dziecka, którego prawnym opiekunem jesteśmy. Wtedy wypełniamy to miejsce. We wszystkich powyższych przypadkach należy pamiętać, aby wniosek był uzupełniony drukowanymi literami. Jedynie podpisy powinny być zgodne z podpisem, którym posługujemy się, na co dzień. Sam podpis powinien być czytelny- nie parafka.
 

Wniosek paszportowy - skąd go wziąć? Pobierz wzór tutaj

Po wniosek paszportowy należy udać się do urzędu paszportowego. Możemy oczywiście wypełnić wniosek czekając w kolejce do złożenia wniosku. Nie ma możliwości złożenia wniosku przez Internet bądź pobrania go z jakiejkolwiek strony. Takie wnioski mogą służyć nam za wzór, jednak nie będą przydatne podczas składania dokumentów. Każda pełnoletnia osoba musi złożyć wniosek paszportowy osobiście we właściwym urzędzie. Jeśli cała sytuacja jest dla nas mocno stresująca możemy udać się do urzędu paszportowego, pobrać wniosek, wypełnić go po powrocie do domu i następnie zjawić się w urzędzie paszportowym z już wypełnionym wnioskiem. Jest to jednak rozwiązanie, na które mogą sobie pozwolić jedynie osoby mieszkające w pobliżu urzędu paszportowego. Znajdują się one jedynie we większych miastach (wojewódzkich i na prawach powiatu). W Polsce jest 118 urzędów paszportowych. Dlatego jeśli musisz specjalnie jechać do urzędu po wniosek, lepiej jest go wypełnić na miejscu. 

Pamiętaj, że:

1. Wniosku paszportowy można pobrać jedynie w urzędzie paszportowym
2. Nie można pobrać wniosku z Internetu
3. Wniosek należy złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie paszportowym
4. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami
5. Wniosek wypełnia się dosłownie kilka minut

 

Najpopularniejsze