Wydatki Polaków 2020 - wyniki badania Santander Consumer Bank

Wydatki Polaków 2020 - wyniki badania Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank zlecił przeprowadzenie badania na temat planowanych na najbliższą jesień wydatków Polaków. Okazuje się, że przeszło 1/5 ankietowanych (21,8 proc.) planuje w trakcie najbliższej jesieni zorganizować remont domu lub mieszkania. Takie plany ma aż 32 procent mieszkańców wsi.

Ponadto, co ósmy mieszkaniec wsi ma zamiar w najbliższym czasie zakupić nowy samochód (11,8 proc.), zaś 10% spośród mieszkańców wsi chciałoby wyjechać na późny urlop bądź wyjazd na weekend. Zarówno mieszkańcy wsi jak i mieszkańcy miast na edukację dziecka deklarują swoje wydatki (10 proc.). Zwolenników jesiennych wyjazdów jest najwięcej wśród najmłodszych ankietowanych, przed 30. rokiem życia (20 proc. ankietowanych). Prawie 40 procent przebadanych Polaków przyznało, że w trakcie najbliższych miesięcy nie ma dużych wydatków. W tej grupie znajdują się przede wszystkim osoby starsze (65 proc.), kobiety (44 proc.) oraz osoby, które nie pobierają świadczenia Rodzina 500+ (44 proc.). 
 

Wydatki Polaków 2020 - wyniki badania Santander Consumer Bank 

Santander Consumer Bank przeprowadził badanie zatytułowane "Polaków portfel własny - czas zmian". Jego wyniki pokazują, że prawie 22 procent respondentów planuje w czasie najbliższej jesieni zrealizować odkładany od dłuższego czasu remont mieszkania bądź domu. W tej grupie ankietowanych najbardziej wyróżniają się mieszkańcy wsi (32 proc.) a także najlepiej zarabiający (28 proc.). Interesujące jest także to, że tego rodzaju zmiany planuje również sporo osób z najniższymi dochodami, które nie przekraczają kwoty 2000 złotych miesięcznie (aż 45 proc. ankietowanych). Wszystkie te inwestycje są dość mocno wyczekiwane, ponieważ z powodu nadejścia pandemii koronawirusa z przeprowadzenia remontu zrezygnowało przeszło 17 procent Polaków. 

Co jeszcze znajduje się na liście planów remontowych Polaków? Na drugim miejscu, jednak ze znacznie niższą liczbą wskazań, bo tylko 11,5 proc., znalazły się wydatki związane z naprawą bądź zakupem nowego samochodu. 10% ankietowanych wskazało, że planuje wyjechać na jesienny urlop a także, że wyda wolne środki na edukację swojego dziecka. Szczególnie pozytywnie na jesienne wyjazdy nastawieni są najmłodsi badani w wieku od 18 do 29 lat, co może mieć spory związek z przełożeniem letnich wyjazdów z powodu COVID-19. Wydatki na edukację planują najczęściej kobiety (13 proc. w porównaniu z 7 proc. mężczyzn) a także osoby uzyskujące świadczenia z programu Rodzina 500+ na dwoje lub większą liczbę dzieci (42 proc. ankietowanych).

Przeczytaj także:

Najpopularniejsze