Wykorzystana kwota wolna od zajęcia i środki zwolnione z zajęcia

W ciągu kilku ostatnich lat zaszło sporo zmian w polskim prawie w zakresie egzekucji komorniczych. Osoby mające długi często zastanawiają się jaka jest kwota wolna od zajęcia komorniczego oraz na jakich zasadach przeprowadzane są obecnie egzekucje komornicze na rachunkach bankowych. W niniejszym artykule odpowiadamy na czym polega wykorzystana kwota wolna od zajęcia i środki zwolnione z zajęcia.

wykorzystana kwota-wolna-od-zajecia-srodki-zwolnione-z-zajecia 

Spis treści: 

 1. Kwota wolna od zajęcia komorniczego - ile wynosi? 
 2. Kiedy obowiązuje kwota wolna od zajęć komorniczych?
 3. Co dokładnie może zająć komornik dłużnikowi?
 4. Czego nie może zabrać komornik?
 5. >> Pożyczka z komornikiem, bez bik <<

Kwota wolna od zajęcia komorniczego - ile wynosi? 

Zgodnie z nowelizacją art. 54 prawa bankowego z 2016 roku, kwota wolna od zajęcia to taka kwota, która określa środki pieniężne umieszczone na rachunkach jednej osoby bez względu na liczbę zawartych umów. Po zmianach wolne od zajęcia są środki ulokowane na rachunku bankowym o charakterze oszczędnościowym należące do konkretnej osoby fizycznej w danym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie komornicze. Kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi obecnie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które ustalane jest co roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które przysługuje pracownikom pracującym w pełnym wymiarze godzin w miesiącu. 

Musisz przeczytać: Konto zajęte przez komornika co robić?

Co wynika ze znowelizowanych przepisów dotyczących kwoty wolnej od zajęcia komorniczego? Ta kwota wolna w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia za pracę w każdym miesiącu obowiązuje oddzielnie. W tej chwili kwota wolna od zajęcia komorniczego nie jest już jednorazowym przywilejem, tylko stałą kwotą, którą oblicza się zgodnie z wysokością aktualnej minimalnej płacy. Jest to limit odnawialny stosowany w każdym miesiącu osobno podczas trwania procedury zajęcia rachunku przez komornika. Na dzień dzisiejszy kwota wolna od zajęcia wynosi około 1600 złotych. 
 

Kiedy obowiązuje kwota wolna od zajęć komorniczych?

Z kwoty wolnej od zajęć komorniczych można korzystać wyłącznie w jasno określonych okolicznościach. Pierwszym przypadkiem, w którym korzystanie z kwoty wolnej od zajęć komorniczych jest dozwolone, jest bycie zatrudnionym na umowę o pracę oraz otrzymywanie wynagrodzenia w wysokości pensji minimalnej. Warto wiedzieć o tym, że umowy zlecenie oraz umowy o dzieło nie są wolne od zajęć komorniczych. Jeśli dłużnik otrzymał w danym miesiącu 2000 złotych z tytułu umowy zlecenia, komornik może zabrać całą otrzymaną przez dłużnika wypłatę. Istotna informacja jest również taka, że niewykorzystana kwota wolna od zajęcia w danym miesiącu nigdy nie przechodzi na następny miesiąc. 
 

Co dokładnie może zająć komornik dłużnikowi?

W ramach zajęcia egzekucyjnego komornik uprawniony jest do przejęcia wszelkich aktywów należących do dłużnika, także tych ulokowanych w banku. Mowa tutaj zarówno o pieniądzach wpływających na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, konto oszczędnościowe, walutowe oraz środki zainwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjne, obligacje, akcje oraz wszelkie inne instrumenty finansowe. W niektórych przypadkach dłużnik posiada jednak konto współdzielone z jedną lub kilkoma innymi osobami. Wówczas komornik zobowiązany jest do tego, aby w sposób dokładny określić, jaki jest procentowy udział dłużnika w takim rachunku. W takim wypadku zajęciu podlegają tylko i wyłącznie środki należące do dłużnika, zaś udziały współwłaścicieli nie będą bezprawnie odbierane. 

Przeczytaj także: Jak wycofać sprawę od komornika
 

Czego nie może zabrać komornik?

Zgodnie z polskimi przepisami, komorników obowiązują pewne ograniczenia w zakresie odbierania przedmiotów i dóbr dłużnikom. Czego nie może zabrać komornik? Komornicy nie mogą odebrać takich rzeczy jak:

 • jedzenie,
 • opał,
 • wybrane przedmioty domowe: ubrania, pościele,
 • przedmioty wykorzystywane do nauki przez dzieci, 
 • pasza dla zwierząt, 
 • przedmioty wykorzystywane do kultu religijnego,
 • produkty o charakterze leczniczym oraz wyroby medyczne,
 • przedmioty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (w przypadku niepełnosprawności dłużnika).


Przeczytaj także: Czy komornik może zająć całą wypłatę?

Najpopularniejsze