Wykreślenie z BIK po przedawnieniu długu?

Wykreślenie z BIK po przedawnieniu długu?

Zadłużenia to temat rzeka. Jedną z najważniejszych kwestii nurtujących dłużników jest przedawnienie długu. Czas, po którym dochodzi do przedawnienia, uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju długu. Sporo osób zastanawia się także nad tym, czy przedawnienie długu automatycznie skutkuje wykreśleniem z BIK. Okazuje się, że ta kwestia jest nieco bardziej skomplikowana. 

 

Kiedy można trafić na listę dłużników BIK? 

Bez względu na to, jaki jest okres przedawnienia w przypadku konkretnego zobowiązania, w dowolnym momencie może ono zostać wpisane do rejestru dłużników. Dzięki temu jest ono bardziej widoczne dla banków, firm pożyczkowych oraz wszystkich innych instytucji, które dokładnie weryfikują zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów. Posiadanie wpisu w BIK może skutkować tym, iż skorzystanie z usług firm telekomunikacyjnych czy banków może być mocno utrudnione do czasu, aż w całości uregulujemy całe swoje zobowiązanie. Kwota minimalna, na podstawie której można zostać zapisanym w rejestrze BIK, wynosi zaledwie 200 złotych! 

 

Wykreślenie długów z BIK - jak to działa? 

Wykreślenie długów z BIK nie jest wcale takie proste, jakie mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim należy mieć wiedzę na temat tego, w jaki sposób oblicza się w Polsce okres przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia roszczenia wielokrotnie może rozpoczynać się "od nowa", przez co nigdy nie upłynie. To, czy dojdzie do przedawnienia długów, uzależnione jest w głównej mierze od działań podjętych przez wierzyciela. Takie czynności jak: wniosek sądowy (w tym wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na następcę prawnego wierzyciela) czy wniosek egzekucyjny, w sposób automatyczny przerywają bieg terminu przedawnienia roszczenia. Od tego momentu czas przedawnienia roszczenia liczy się od nowa. 

Musisz przeczytać: Czy można wyczyścić BIK? Usunięcie danych z BIK

Co gorsze: nawet przedawnione długi zgodnie z obowiązującym prawem mogą być przez wierzycieli umieszczane w bazach dłużników takich jak BIK jak i na giełdach długów. O zasadach i czasie przetwarzania danych osobowych klientów banków oraz innych instytucji finansowych przez BIK mówi dokładnie ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. W artykule 104 tego aktu prawnego czytamy, że po wygaśnięciu zobowiązania (czyli spłacie należności - nie chodzi o przedawnienie roszczenia czy wypowiedzenie umowy przez instytucję bankową) dane klienta można przetwarzać w BIK bez jego zgody przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Dodatkowo, dłużnik musiał dopuścić się zwłoki w spłacie zobowiązania w terminie powyżej 60 dni, zaś dodatkowo upłynęło minimum 30 dni od momentu, gdy klient poinformowany został przez bank lub inną instytucję finansową udzielającą zobowiązania, że ma ona zamiar przetwarzać w dalszym ciągu jego dane osobowe. 

 

Ile trzeba czekać na wykreślenie z BIK? 

Co to oznacza w praktyce? Do czasu, gdy dłużnik nie spłaci swojej należności wobec banku lub innego podmiotu, podmiot ten może w zasadzie w nieskończoność przetwarzać jego dane. Z kolei, gdy nierzetelny klient spłaci swoje zobowiązanie, wówczas jego dane mogą być przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Bank musi jednak spełnić warunek: o chęci przetwarzania danych w BIK klient musi zostać poinformowany w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia, w którym doszło do spłacenia całości zaciągniętego zobowiązania. 

Sprawdź również: Zły BIK - gdzie po kredyt?

Czy można żądać od banku usunięcia naszych danych w BIK? Jeśli powyżej omówione terminy nie zostały naruszone, to niestety nie. Jest jedna możliwość: w przypadku, gdy dług uległ przedawnieniu, przysługuje nam prawo do złożenia wniosku do banku z prośbą o zaktualizowanie zwartych danych, czyli umieszczenie informacji odnośnie przedawnienia danego roszczenia. 

Najpopularniejsze