Zajęcie komornicze mienia należącego do krewnych dłużnika

Zajęcie komornicze mienia należącego do krewnych dłużnika

Czy komornicy są uprawnieni do tego, aby zająć mienie, które nie należy do osoby zadłużonej, ale do jednego z jego krewnych? Oto pełen poradnik na temat uprawnień komorników w zakresie zajmowania mienia należącego do krewnych osoby zadłużonej. 

 

Czy komornik może zająć długi dłużnika od jego krewnych?

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa wskazują, że komornicy są uprawnieni wyłącznie do egzekwowania należności od dłużników. Co to oznacza? W sposób jasny wskazuje to, że komornik uprawniony jest wyłącznie do zajmowania mienia należącego do osoby zadłużonej. Wszystkie inne osoby (również członkowie rodziny) to osoby trzecie i ich majątek musi być bezwzględnie zwolniony spod zajęcia. Ważne jest jednak to, aby osoba trzecia wykazała, że dłużnik nie jest właścicielem danej rzeczy. 

 

Tytuł wykonawczy 

Stopień pokrewieństwa nie powinien mieć dla komornika prowadzącego egzekucję jakiegokolwiek zdarzenia. Dodatkowo, polskie prawo mówi, że komornik nie ma w ogóle prawa do badania tego rodzaju okoliczności. Komornik jest uprawniony tylko i wyłącznie do działania na podstawie oraz zgodnie z wystawionym tytułem wykonawczym, który bardzo dokładnie charakteryzuje dłużnika oraz jego zadłużenia. Wyłącznie majątek dłużnika może podlegać zajęciu komorniczemu.

W sytuacji, gdy osoba spokrewniona z dłużnikiem jest wymieniona w tytule wykonawczym dlatego, że wystawiła dłużnikowi poręczenie za spłatę jego zobowiązań, to wówczas traktuje się ją tak samo jak dłużnika i komornik ma prawo do zajęcia jej majątkuZ kolei jeżeli na tytule wykonawczym nie ma mowy o żadnej innej osobie niż dłużnik, wtedy komornik nie ma prawa do zajmowania mienia innego niż to, które należy do dłużnika. 

 

Komornik musi zwolnić rzeczy nienależące do dłużnika

Czasami dochodzi do sytuacji, w których komornik realizuje egzekucję komorniczą i zajmuje rzeczy w miejscu związanym z dłużnikiem, np. w domu bądź w siedzibie firmy, w której on pracuje. To powoduje, że często zajmowane są przedmioty, które nie należą do dłużnika. Aby komornik zwolnił rzeczy nienależące do dłużnika, konieczne jest złożenie wniosku do komornika oraz do wierzyciela z prośbą o zwolnienie zajętych przedmiotów. 

 

Przeczytaj także: Czy zadłużenie u dwóch komorników da się skumulować

Najpopularniejsze