Konto techniczne w banku co to i do czego słuzy?

Konto techniczne w banku - jest to rodzaj rachunku służący tylko i wyłącznie do obsługi innego posiadanego produktu np. kredytu, karty przedpłaconej,  bądź lokaty. Główną cechą tego konta są jego ograniczone funkcje, do których należą takie operacje bankowe jak: przelewy wewnętrzne i zewnętrzne oraz dostęp do salda i historii transakcji. Główne zagadnienia jakie zostaną przedstawione w tym temacie to:
 

  1. Różnice między kontem technicznym a kontem osobistym w banku
  2. Korzyści konta technicznego do lokat
  3. Konto techniczne pomaga w obsłudze kredytów
  4. Konto techniczne a obsługa karty prepaid
  5. Konto techniczne do obsługi podatku VAT

 

Różnice między kontem technicznym a kontem osobistym w banku

Posiadając rachunek osobisty możemy dowolnie korzystać ze środków znajdujących się na koncie. Możemy wpłacone nam pieniądze pochodzące np. z wynagrodzenia, emerytury itd. wypłacać gotówką z bankomatu czy w oddziale banku. Mamy możliwość wykonywania płatności bezgotówkowych kartą lub blikiem czy telefonem, robić przelewy wewnętrzne i zewnętrzne, przeprowadzać polecenia zapłaty lub zlecenia stałe. Możemy także zarządzać naszym ROR-em w bankowości mobilnej i internetowej.

Natomiast w przypadku rachunków technicznych w banku nie skorzystamy ani z transakcji kartą, gdyż nie są one wydawane do tego rodzaju rachunku, ani z przelewów. Zgromadzone środki na rachunku technicznym mogą służyć jedynie do tego celu, w jakim zostało założone, to jest: konto techniczne do lokat, do obsługi kredytów, do obsługi karty prepaid czy do obsługi podatku VAT dla przedsiębiorców.
 

Korzyści konta technicznego do lokat

Konto techniczne do lokat to specjalny rachunek, który powinniśmy założyć w danym banku w celu wpłacania środków przeznaczonych do przelania na lokatę. Po upływie czasu na jaki została założona lokata, bądź po jej zerwaniu, depozyt wraca z powrotem na konto techniczne, z którego można przelać pieniądze do dyspozycji klienta na rachunek osobisty. 

Rachunek techniczny pełni tutaj rolę bazy do księgowania transakcji oraz przekazywania środków. Jest wygodnym rozwiązaniem dla klientów, którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów związanych z zakładaniem dodatkowych kont osobistych, zaznaczając przy tym, że w większości banków konto techniczne jest prowadzone nieodpłatnie.
 

Konto techniczne pomaga w obsłudze kredytów

Konto techniczne zakładane do obsługi kredytów jest udogodnieniem dla osób, które posiadając kredyt w danym banku otwierają go m.in. w celu terminowej jego spłaty.Z rachunku technicznego środki w dniu określonym harmonogramem będą pobierane przez bank na poczet rat zaciągniętego kredytu. Obowiązkiem klienta jest zasilanie konta technicznego odpowiednią kwotą.

Należy jednak zaznaczyć,że nie można wypłacić środków zgromadzonych na rachunku technicznym, który jest związany z kredytem. W przypadku pomyłkowego przelania nań pieniędzy, zamiast na konto osobiste, środki zostaną pobierane przy kolejnych ratach na poczet zaciągniętego kredytu, bądź na wcześniejszą jego spłatę. Nie możemy sami wypłacić pieniędzy z rachunku technicznego.
 

Konto techniczne a obsługa karty prepaid

Rachunek techniczny w tym przypadku obsługuje karty przedpłacone. Warto tutaj zaznaczyć,że niektóre banki posiadają ustaloną maksymalną wysokość zasileń kart prepaid. Posiadacz takich kart może wydać jedynie taką sumę pieniędzy, jaka znajduje się na powiązanym z nią rachunku kart. Użytkownik tego konta ma możliwość sprawdzenia salda rachunku karty w serwisie internetowym lub mobilnym, a także wypłacić zgromadzone na nim środki. Pobranie pieniędzy z rachunku karty jest możliwe po złożeniu dyspozycji w banku o przelaniu środków na wskazany przez klienta rachunek.
 

Konto techniczne do obsługi podatku VAT

Rachunek VAT pomaga przedsiębiorcy wykonywać i odbierać płatności w mechanizmie split payment , a środki zgromadzone na rachunku mogą służyć jedynie do opłat takich jak: płatności VAT do urzędu skarbowego lub na rachunek  kontrahenta, rozliczeń PIT, CIT, akcyzy, ZUS i należności celnych oraz odsetek związanych z tymi zobowiązaniami.

Należy pamiętać, że środki zgromadzone na rachunku VAT nie mogą być przez przedsiębiorcę wypłacone ani przelane. Do zwrotu pieniędzy z konta VAT jest potrzebna zgoda fiskusa.

Z reguły prowadzenie konta technicznego jest wygodnym oraz całkowicie bezpłatnym rozwiązaniem dla klientów banku, którzy posiadają w nim produkty kredytowe czy oszczędnościowe, a także dla przedsiębiorców czy posiadaczy kart prepaid. Każdy bank posiada jednak własny wewnętrzny regulamin oraz cennik usług, dlatego przed podpisaniem umowy o rachunek techniczny w banku warto dokładnie zapoznać się z jej treścią oraz tabelą opłat i prowizji.

Najpopularniejsze