Wspólne konto bankowe

Wspólne konto bankowe

Dla kogo jest przeznaczone wspólne konto bankowe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc uruchomić konto dla dwojga? Które banki posiadają tego rodzaju rachunki w swojej ofercie? Co się dzieje, gdy jeden ze współwłaścicieli umrze? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziecie poniżej. Zapraszamy do lektury kompletnego poradnika odnośnie wspólnych kont bankowych. 


Wspólne konta bankowe - ranking kont 2020

mbank
Nazwa konta mBank - eKonto
Wspólne konto TAK
Opłata za konto 0* zł
Opłata za kartę 0 zł
Opłata za bankomaty 0 zł
Wniosek o konto Otwórz bezpłatnie
pko bp konto za zero
Nazwa konta PKO BP- Konto za Zero
Wspólne konto TAK
Opłata za konto 0 zł
Opłata za kartę 0 zł
Opłata za bankomaty 0 zł
Wniosek o konto Otwórz bezpłatnie
millennium konto
Nazwa konta Millenniun Bank - Konto 360
Wspólne konto TAK
Opłata za konto 0 zł
Opłata za kartę 0 zł
Opłata za bankomaty 0 zł
Wniosek o konto Otwórz bezpłatnie


SPIS TREŚCI:

 1. Wspólne konta bankowe - oferty kont dla dwojga
 2. Wspólne konto w banku - dla kogo?
 3. Kiedy założyć konto bankowe dla dwojga?
 4. Najlepsze konta bankowe dla dwojga
 5. Jakie ograniczenia ma wspólne konto bankowe?
 6. Wypowiedzenie wspólnego konta przez jednego z posiadaczy - czy bank dzieli pieniądze po połowie?
 7. Jak założyć wspólne konto bankowe - instrukcja krok po kroku
 8. Kiedy najbardziej przydaje się wspólne konto bankowe?
 9. Wspólne konto bankowe a rezydencja podatkowa
 10. Wspólne konto a nierezydencja podatkowa
 11. Śmierć jednego ze współwłaścicieli rachunku dla dwojga
 12. O czym trzeba pamiętać zakładając wspólne konto bankowe?

 

Wspólne konto w banku - dla kogo?

W chwili obecnej wspólne konto bankowe można założyć praktycznie we wszystkich instytucjach bankowych w Polsce. Warto wiedzieć, że taka opcja nie jest dedykowana wyłącznie parom czy małżeństwom, jednak oczywiście takie osoby decydują się na założenie wspólnego rachunku bankowego najczęściej. Dzięki kontu dla dwojga zarządzanie domowymi finansami może okazać się znacznie efektywniejsze, jednak ma ono również swoje ciemne strony. 

W zdecydowanej większości banków wspólny rachunek może zostać utworzony przez osoby spełniające następujące warunki:

 • odpowiedni wiek (minimum 18 lat),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
 • identyczny status dewizowy,
 • ten sam kraj rezydencji podatkowej. 

Należy także mieć świadomość tego, iż wspólny rachunek bankowy mogą otwierać nie tylko członkowie tej samej rodziny (małżonkowie, rodzeństwo, kuzynostwo itd.), ale również osoby obce, których nie wiążą żadne więzy pokrewieństwa. W polskich bankach wspólne konto bankowe mogą założyć zazwyczaj maksymalnie dwie osoby, jednak od tej reguły obowiązują także wyjątki. W Santander Bank Polska oraz Getin Banku liczba współposiadaczy może być dowolna, zaś w Inteligo wspólne konto bankowe mogą prowadzić maksymalnie trzy osoby. Citi Handlowy pozwala na prowadzenie wspólnego rachunku przez czterech klientów. 

W niektórych bankach (Bank Pocztowy, BNP Paribas, Inteligo) jednym ze współwłaścicieli konta może być osoba małoletnia, która ukończyła 13. rok życia. Warunkiem do utworzenia takiego konta jest założenie go przez małoletniego wraz ze swoim przedstawicielem ustawowym - rodzicem bądź osobą sprawującą nad nim opiekę prawną. 

Sprawdź również: Konto z debetem na start
 

Kiedy założyć konto bankowe dla dwojga?

Kiedy najlepiej założyć wspólne konto bankowe? Taką decyzję należy zawsze podejmować w sposób indywidualny. Wiele zależy od naszych predyspozycji i oczekiwań. Bardzo ważne są również możliwości finansowe oraz podejście do dzielenia się pieniędzmi z drugą osobą. Jeżeli dane małżeństwo ceni sobie niezależność finansową, wówczas wspólne konto bankowe w ich przypadku z pewnością nie będzie korzystnym rozwiązaniem. 

Konto dla dwojga przydaje się przede wszystkim wtedy, gdy para chciałaby mieć jak najlepszą kontrolę nad swoimi wydatkami oraz zależy im na względach praktycznych. Posiadanie jednego konta daje przejrzysty i czytelny dostęp do informacji o wszystkich posiadanych przez dane gospodarstwo pieniądzach. Jeśli właściwie wybierze się rachunek dla dwojga, można uzyskać go na bardzo dobrych warunkach. Wiele banków oferuje wspólne konto bankowe bez żadnych opłat, a dodatkowo oferowane są również rozmaite korzyści. Konto dla par należy zawsze dostosowywać do swoich potrzeb i oczekiwań, aby korzystanie z niego ułatwiało codzienne załatwianie spraw natury finansowej. 

 

Najlepsze konta bankowe dla dwojga

Poniżej przedstawiamy pakiet informacji na temat najlepszych kont bankowych dla dwojga. Znajdują się tam informacje o wszystkich najważniejszych opłatach związanych z ich posiadaniem. 

  Konto wspólne mBank eKonto Konto Wspólne PKO BP Konto za Zero Konto Wspólne Milennium Bank 360 Konto Wspólne ING Bank Śląski Direct 
Założenie i prowadzenie rachunku 0 złotych 8 złotych miesięcznie (opłata nie będzie pobierana, gdy do rachunku zostanie wydana karta bądź gdy na rachunek będzie wpływało świadczenie Rodzina 500+)

8 złotych miesięcznie. Opłaty można uniknąć spełniając poniższe warunki: 

 • łączny wpływ na konto w miesiącu kalendarzowym wyniesie minimum 1000 złotych (przelewy są sumowane, mogą pochodzić od obu współwłaścicieli, np. jeden z nich może otrzymać kilka przelewów na łączną kwotę w wysokości 600 złotych, zaś drugi 400 złotych, co łącznie da wymagane 1000 złotych),
 • realizacja minimum jednej transakcji miesięcznie kartą bądź BLIK-iem na dowolną kwotę 
0 złotych miesięcznie
Wydanie karty płatniczej  0 złotych (do rachunku dołączane są karty MasterCard Debit PayPass / Visa Electron payWave (obie z funkcjami płatności zbliżeniowych,internetowych, funkcją wielowalutową i cashback) 0 złotych (do rachunku dołączana jest karta PKO Ekspres VISA payWave z funkcją wielowalutową, płatnościami zbliżeniowymi oraz płatnościami internetowymi) 0 złotych (do rachunku dołączana jest karta  VISA Konto 360° PayWave oferująca płatności internetowe, zbliżeniowe oraz funkcję cash back 0 złotych (do rachunku dołączana jest karta VISA z funkcją płatności internetowych, zbliżeniowych, cashback oraz wielowalutową)
Opłata za obsługę karty płatniczej 8 złotych (możliwe jest zwolnienie z opłaty wykonując minimum jedną transakcję w miesiącu; Uwaga - jeżeli każdy ze współwłaścicieli posiada jedną kartę, warunek musi być spełniony dla każdej z kart)
 • 1,90 złotych - osoby pobierające świadczenie 500+, wszystkie pozostałe osoby - 8 złotych; 
 • opłata miesięczna za obsługę karty płatniczej może wynosić 0 złotych, gdy na koncie zostaną zrealizowane transakcje kartą płatniczą bądź BLIK-iem na kwotę minimum 300 złotych (dla osób pobierających świadczenie Rodzina 500+ wymagana kwota wynosi 200 złotych)
7 złotych miesięcznie - przez pierwsze dwa miesiące funkcjonowania rachunku opłata nie jest pobierana, następnie obowiązują rachunki zwolnienia takie same jak przy opłacie za prowadzenie rachunku

7 złotych miesięcznie - opłaty można uniknąć realizując transakcje każdą z kart na minimum 300 złotych miesięcznie (w przypadku osób w wieku 18-26 wymagana kwota zawieranych transakcji wynosi 200 złotych)

Wypłaty z bankomatów w Polsce 0 złotych (warunek: wypłata z bankomatu musi wynosić minimum 100 złotych, w innym przypadku opłata za wypłatę z bankomatu wynosi 2,50 zł) 0 złotych z bankomatów PKO BP, wszystkie inne bankomaty to prowizja w wysokości 3% wartości realizowanej transakcji 0 złotych ze wszystkich bankomatów w Polsce (po spełnieniu warunków omówionych w opłacie za prowadzenie rachunku) 0 złotych ze wszystkich bankomatów ING Banku Śląskiego oraz Planet Cash, pozostałe bankomaty to koszt 2,50 zł (jedna transakcja w innym bankomacie w miesiącu jest darmowa)
Krajowe przelewy przez internet  0 złotych  0 złotych 0 złotych 0 złotych
Przelew natychmiastowy 5 złotych 4,99 złotych  5 złotych  5 złotych

 

Jakie ograniczenia ma wspólne konto bankowe?

Każdy ze współposiadaczy wspólnego rachunku bankowego może nim dysponować bez żadnych ograniczeń. Zarządzanie środkami pieniężnymi, wykonywanie i zlecenia operacji pozostaje w gestii obojga osób dysponujących danym kontem. Każdy z posiadaczy ma także własną kartę płatniczą.  Obu właścicieli w sposób solidarny odpowiada ze wszelkie zobowiązania i dyspozycje, które zostały wydane na rachunku. Ponadto, oboje dostają swój indywidualny identyfikator pozwalający na logowanie się w systemie bankowości elektronicznej. 

Każdy ze współwłaścicieli wspólnego rachunku może korzystać z konta w taki sam sposób. Chodzi tutaj o:

 • realizowanie przelewów internetowych,
 • wpłacanie oraz wypłacanie pieniędzy w bankomatach i oddziałach banku, 
 • płacenie kartą za zakupy, 
 • konfigurowanie ustawień w systemie transakcyjnym banku - ustalanie zleceń stałych, tworzenie listy odbiorców, określanie formatów wyciągów, określanie metody autoryzacji transakcji, wybór sposobu przekazywania powiadomień itd., 
 • składanie wniosków o produkty banku: m.in. konta oszczędnościowe, lokaty, konta walutowe,
 • złożenie rezygnacji z konta oraz podjęcie wszystkich środków zgromadzonych na koncie. 

Jest jeden wyjątek, który obowiązuje tylko przy chęci zaciągnięcia kredytu odnawialnego na wspólnym rachunku. W takim przypadku wniosek o uzyskanie kredytu odnawialnego musi zostać złożony przez oboje współwłaścicieli. Zawarcie umowy wymaga złożenia podpisu przez ich oboje. Nie ma możliwości, aby były zaciągane tego rodzaju zobowiązania bez zgody jednego z posiadaczy konta. 

 

Wypowiedzenie wspólnego konta przez jednego z posiadaczy - czy bank dzieli pieniądze po połowie?

Kwestia wypowiedzenia wspólnego rachunku przez jednego ze współposiadaczy wzbudza sporo kontrowersji. Sporo osób sądzi, że w przypadku, gdy jeden z właścicieli konta podejmie decyzję o wypowiedzeniu umowy, to bank będzie mógł mu wówczas wypłacić tylko połowę środków, zaś druga ma być zablokowana dla drugiego właściciela. Niestety, okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie inna. 

Warunki prowadzenia rachunków wspólnych mówią dokładnie, że nie istnieje możliwość ograniczenia uprawnień jednego z posiadaczy. Getin Bank w swoim regulaminie oznajmia bardzo wyraźnie:

"Każdy z posiadaczy ma prawo do samodzielnego wypowiedzenia umowy (ze skutkiem dla pozostałych posiadaczy) i podjęcia całości środków pozostających na rachunku w momencie jego zamknięcia".

Podobne zapisy obowiązują w regulaminach wszystkich polskich instytucjach bankowych mających w swojej ofercie wspólne konto bankowe. Jeżeli osoba, z którą prowadzimy wspólne konto bankowe, zdecyduje się na wypowiedzenie umowy z bankiem i będzie chciała wypłacić z konta wszystkie zgromadzone tam pieniądze (również te nasze), to nie mamy żadnej możliwości, aby ją przed tym powstrzymać. Nawet, gdy zadzwonimy na infolinię i poprosimy o zablokowanie środków, to taka prośba zostanie od razu odrzucona. 

Jedynym sposobem na wstrzymanie takich dyspozycji przez współwłaściciela jest złożenie do banku prawomocnego orzeczenia sądu odnośnie sposobu dysponowania wspólnym rachunkiem. Bez tego powstrzymanie współwłaściciela rachunku od wypłaty wszystkich środków na koncie jest absolutnie niemożliwe. 

 

Jak założyć wspólne konto bankowe - instrukcja krok po kroku 

W chwili obecnej istnieją dwa proste sposoby na założenie wspólnego rachunku bankowego. Pierwszy polega na przekształceniu przez jednego z klientów swojego dotychczasowego indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na rachunek prowadzony wraz z drugą osobą. Taką procedurę określa się jako uwspólnieniem. Druga z możliwości to otwarcie całkiem nowego, wspólnego rachunku. W każdym z tych przypadków zdecydowana większość instytucji bankowych wymaga, aby wnioskodawcy stawili się w oddziale razem.

Do podpisania umowy wspólnego rachunku bankowego niezbędne będą dokumenty potwierdzające tożsamość. Takim dokumentem może być dowód osobisty lub ewentualnie paszport. Z kolei w sytuacji, gdy rachunek dla dwojga otwiera para nierezydentów, wówczas wymagane jest okazanie ważnej karty pobytu wydanej przez polski organ administracji rządowej bądź aktualnego paszportu zagranicznego. 

Uwaga: procedury odnośnie zakładania wspólnego konta bankowego w każdej z instytucji bankowych mogą przebiegać nieco inaczej. Niektórzy z pewnością zastanawiają się, czy da się założyć wspólne konto bankowe zdalnie przez internet bądź telefonicznie na infolinii. Okazuje się, że są banki posiadające taką opcję. Usługa założenia wspólnego konta bankowego zdalnie przez serwis elektroniczny banku lub infolinię jest możliwa w Banku Millennium, mBanku oraz w T-Mobile Usługi Bankowe. 

W przypadku PKO BP oraz Inteligo wspólny rachunek można otworzyć za pośrednictwem kuriera, który przyśle umowę konta dla dwojga pod wskazany przez nas adres. Wniosek o wspólne konto bankowe powinien zawierać informację o wspólnym adresie zamieszkania, aby kurier mógł z sukcesem dostarczyć dla obu wnioskodawców całą niezbędnę dokumentację. 

Niestety, w niektórych bankach usługa przekształcenia rachunku indywidualnego na rachunek wspólny wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Przykładowo, w PKO BP trzeba za tę usługę zapłacić aż 30 złotych. 

 

Kiedy najbardziej przydaje się wspólne konto bankowe?

Konto wspólne, dokładnie tak samo jak klasyczny rachunek osobisty, może spełniać całą masę funkcji. Tak naprawdę tylko od nas zależy, w jaki sposób będziemy chcieli z niego korzystać. Posiadanie właściwych kompetencji w zakresie zarządzania finansami jest niezwykle istotny, ponieważ znacząco ułatwia codzienne funkcjonowanie w świecie finansów. Dodatkowo, środki są prawidłowo zabezpieczone, a potencjalne ryzyko jest ograniczone do absolutnego minimum. 

Konto dla dwojga może być wykorzystywane do różnych celów. Sporo osób zakłada wspólne konto bankowe, ponieważ cenią one sobie oszczędzanie. Dla nich mniej ważne jest sprawne dokonywanie płatności, ponieważ kwestią nadrzędną, jest dla nich możliwość oszczędzania. Wszystko jest tak naprawdę uzależnione od indywidualnej sytuacji konkretnych osób, dlatego należy o tym pamiętać. 

Wspólne konto bankowe może też służyć do łatwego dokonywania codziennych rozliczeń. Gdy wspólnie prowadzimy gospodarstwo domowe, często pojawiają się problemy z rozliczaniem różnych opłat - rachunków za media, zakupy w sklepie, czynsz za mieszkanie itd. Posiadanie rachunku dla dwojga kwestię codziennych rozliczeń może znacząco ułatwić. Posiadanie wspólnego konta pozwala także na uzyskanie dostępu do informacji o środkach dla dużej liczby osób. 

To, jak ostatecznie będzie wykorzystywane wspólne konto bankowe, jest uzależnione od indywidualnej sytuacji konkretnych osób. Niektórzy np. podejmują decyzję, aby na ich wspólny rachunek były przysyłane wynagrodzenia wszystkich współwłaścicieli, zaś inni decydują o przesyłaniu wyłącznie wybranych kwot, co pozwala na efektywne opłacanie wspólnych wydatków oraz zaspokajanie potrzeb. Konto dla dwojga daje całą masę możliwości pod względem wyboru, dlatego korzystanie z niego może przybierać rozmaite formy. 

 

Wspólne konto bankowe a rezydencja podatkowa

Czym jest rezydencja podatkowa? Traktując całą sprawę w dużym uproszczeniu jest to miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych. W sytuacji, gdy dana osoba w konkretnym roku mieszka oraz uzyskuje dochody wyłącznie w Polsce, wtedy posiada tylko polską rezydencję skarbową i jest zobowiązana do rozliczenia się z PIT-u w polskim urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. 

Są jednak osoby, które z różnych względów decydują się na wyjazd w celach zarobkowych za granicę, nawet do kilku krajów. Zapisy umów międzynarodowych wskazują, że ten sam dochód nie może być opodatkowany kilkukrotnie, dlatego wcześniej konieczne jest ustalenie, w którym kraju konkretna osoba powinna uiścić podatek. Oznacza to, że niektórzy Polacy, którzy mieszkali przez większość roku poza granicami kraju, będą mieli inną niż polska rezydencję podatkową. A jak wspomnieliśmy powyżej, założenie wspólnego rachunku przez osoby z różną rezydencją podatkową jest zabronione. 

Prowadzenie wspólnego konta dla osób z różnymi rezydencjami podatkowymi wiązałoby się z wieloma problemami dla instytucji bankowych. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, w których jeden z osób groziłaby egzekucja komornicza ze strony zagranicznej skarbówki bądź gdyby oskarżono ją o dokonanie oszustwa podatkowego. We wszystkich instytucjach bankowych konto wspólne nie może być założone przez osoby rozliczające swoje dochody w różnych krajach. 

Aby wyjaśnić tę kwestię, posłużymy się przykładem. Jeśli żona pracuje w Anglii i chciałaby założyć wspólne konto bankowe ze swoim mężem pracującym na stałe w Polsce, niestety będzie to niemożliwe, ponieważ ona rozlicza się w innym kraju. Jeśli ktoś chce utworzyć wspólne konto bankowe, musi wrócić zza granicy i od nowego roku zacząć rozliczać się w naszym kraju. 

 

Wspólne konto a nierezydencja podatkowa

O kwestii rezydencji wspomina także Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe. Można w niej znaleźć definicję rezydenta. W myśl przywołanego aktu prawnego jest to osoba fizyczna na stałe mieszkająca w Polsce, zaś nierezydent to osoba fizyczna zamieszkująca za granicą. W omawianej definicji najistotniejszy jest status dewizowy, a nie miejsce, w którym są odprowadzane podatki. 

W przypadku rezydentów sprawa jest banalnie prosta, ponieważ mogą oni bez żadnych przeszkód otwierać wspólne rachunki bankowe w dowolnie przez siebie wybranych bankach, zaś u nierezydentów banki prowadzą różne polityki. W niektórych instytucjach, np. w Santander Bank Polska, nierezydenci ubiegający się o wspólny rachunek bankowy niestety spotykają się z odmową. Z kolei w bankach takich jak Millennium, BOŚ, Getin Bank, PKO BP oraz Alior Bank i Nest Bank, para nierezydentów będzie mogła utworzyć wspólny rachunek bankowy, jednak tylko wtedy, gdy każda ze stron posiada ten sam kraj rezydencji podatkowej.

Co to oznacza w praktyce? Małżeństwo Polaków, które na stałe mieszka w Anglii, jednak z rozmaitych względów chciałoby uzyskać wspólny rachunek bankowy w Polsce, w powyższych bankach otrzyma zgodę na otwarcie takiego rachunku. Fakt, iż żaden ze współmałżonków nie odprowadza podatków w innym kraju spowoduje, że nie będzie to przeszkodą, ponieważ każde z nich posiada hiszpańską rezydencję podatkową. Tak samo sprawa wygląda w przypadku małżeństwa Ukraińców płacących podatki i mieszkających na terenie Ukrainy, gdyby chcieli oni otworzyć konto dla dwojga w jednym z wymienionych wyżej polskich banków. 

Podsumowując: założenie wspólnego konta bankowego jest niemożliwe, gdy jedna z osób jest rezydentem, druga nierezydentem bądź gdy wnioskodawcy są nierezydentami o różnych statusach dewizowych. 
 

Śmierć jednego ze współwłaścicieli rachunku dla dwojga 

Zapisy Ustawy Prawo bankowe wskazują, że każdy ze współposiadaczy wspólnego konta bankowego jest uprawniony do samodzielnego dysponowania środkami pieniężnymi, które na nim zgromadzono. Jeżeli dojdzie do śmierci jednego ze współwłaścicieli, tak naprawdę wszystkie dalsze wydarzenia będą uzależnione od obowiązujących zapisów umowy, którą podpisano z bankiem. 

Każdy bank stosuje nieco inne procedury na okoliczność śmierci jednego ze współwłaścicieli wspólnego konta bankowego. W niektórych bankach wszczynana jest procedura wygaśnięcia umowy oraz blokady środków na rzecz spadkobierców. Jeszcze inne banki automatycznie przekształcają rachunek wspólny w rachunek indywidualny. Dla drugiego właściciela w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście przekształcenie rachunku wspólnego w rachunek indywidualny. Nie wszystkie instytucje bankowe pozwalają na zastosowanie tego rozwiązania. Częsta praktyka stosowana przez banki polega na podziale rachunku na dwie równe części. Żyjący posiadacz rachunku może korzystać wyłącznie z należnego mu udziału w zgromadzonych środkach finansowych. Druga część środków jest zablokowana i podlega wówczas prawu spadkowemu. 

 

O czym trzeba pamiętać zakładając wspólne konto bankowe?

Mimo tego, iż wspólne konto bankowe ma całą masę zalet, to jednak ma także swoje wady. Mimo tego, iż może być niezwykle pomocne w efektywnym zarządzaniu domowym budżetem, to może również stać się źródłem sporych problemów. Chodzi tutaj o sytuację, gdy nasz partner zaprzestanie spłacać na bieżąco swoje zobowiązania wobec instytucji bankowej. Banki stosują zasadę, że współwłaściciele odpowiadają za zadłużenie na rachunku solidarnie. Dlatego do założenia wspólnego rachunku trzeba podchodzić z rozwagą i pełną odpowiedzialnością. 


Sprawdź także: Konto bez karty

Najpopularniejsze