Czy komornik może zająć konto niepelnoletniego dziecka?

Często sytuacja życiowa sprawia, iż nasz majątek staje się przedmiotem zajęcia komorniczego. Egzekucja komornicza to stresujący moment zarówno dla osoby zainteresowanej, jak i całej rodziny. Warto jednak poznać mechanikę działania komornika i dowiedzieć się, co komornik ma prawo zająć oraz czy ma możliwość zajęcia własność, której nie jesteśmy właścicielem a tylko rozporządzającym, jak na przykład konto bankowe niepełnoletniego dziecka
 

Spis treści:

  1. Co może być przedmiotem zajęcia komorniczego 
  2. Czy komornik ma prawo zająć konto naszego niepełnoletniego dziecka?
  3. » Otwórz darmowe KONTO BEZ KOMORNIKA  «

Co może być przedmiotem zajęcia komorniczego

W ramach zajęcia komorniczego, do dyspozycji jednostki egzekucyjnej, czyli komornika pozostaje wiele możliwości ściągnięcia zobowiązania. Jednym z najprostszych i zdecydowanie najpopularniejszych dla komorników sposobem jest zajęcie wynagrodzeniaDochód zarówno z tytułu umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, jak i emerytury lub renty. Postępowanie w takim przypadku jest dość jasne - komornik wysyła zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o to, czy jesteśmy w stosunku pracy. Po odpowiedzi twierdzącej komornik wysyła wniosek o zajęcie wynagrodzenia. W tym obszarze istnieje szereg limitów, które chronią osobę zadłużoną przed zajęciem całości naszego wynagrodzenia. Po pierwsze, wynagrodzenie może zostać się źródłem zajęcia tylko w 50% jego wartości. Oznacza to, iż co najmniej połowa naszego dochodu zostaje do dyspozycji. Drugim istotnym ograniczeniem jest kwota limitu, która jest zgodnie z wyliczeniami niezbędna do życia osoby z zajęciem. Każdego roku ten limit jest inny, w 2019 roku został ustalony na kwotę 1634 złote. To minimalna kwota, jaka może pozostać na rachunku po ściągnięciu kwoty dla wierzycieli.

Musisz przeczytać: Jak wycofać sprawę od komornika

Drugim najpopularniejszym sposobem na egzekucję zajęcia komorniczego jest zajęcie konta bankowego. W tej sytuacji komornik wysyła wniosek do banku o zajęcie środków na koncie bankowym. Zgromadzone tam pieniądze mogą pozwolić na spłatę zobowiązania, jednak i tam, podobnie jak w  przypadku wynagrodzeń, ustalony jest limit, w związku z którym na koncie musi pozostać kwota 1634 złote netto. Jest to dość prosta i jasna sytuacja w przypadku, gdy jesteśmy właścicielami konta. Co jednak w przypadku, gdy założyliśmy konto dla naszego dziecka i my jako osoby rozporządzające tym kontem do momentu uzyskania czynności prawnych przez naszą pociechą wpłacamy tam środki pieniężne ? 
 

Czy komornik ma prawo zająć konto naszego niepełnoletniego dziecka?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, postępowanie egzekucyjne może dotyczyć tylko i wyłącznie majątku samego dłużnika. Aktywa, a w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym innej osoby nie mogą podlegać takiemu zajęciu. Oznacza to, iż komornik nie może zająć konta bankowego naszego dziecka nawet w sytuacji, gdy na to konto wpływają pieniądze z tytułu wynagrodzenia dłużnika. Inną sprawą jednak jest to, że sam komornik, co wcześniej opisano, może zgłosić się do ZUS z wnioskiem o potrącenie odpowiedniej kwoty na poczet zajęcia komorniczego. Jednak oficjalnie można stwierdzić, iż osoba z zajęciem komorniczym, zakładająca niepełnoletniemu dziecku konto nie musi martwić się o to, czy konto zostanie zajęte przez komornika. Bycie pełnomocnikiem kogokolwiek, szczególnie dziecka do rachunku nie uprawnia w żadnym wypadku komornika, do zajęcia takiego rachunku. 

Musisz przeczytać: Ile komornik może zając z emerytury w 2019 roku

Najpopularniejsze