Konto bez komornika - lista kont bankowych

Zajęcie konta bankowego jest wyjątkowo nieprzyjemną sytuacją. Chcemy zapłacić kartą za zakupy w sklepie, a nagle okazuje się, że transakcja została odrzucona. Do takich sytuacji dochodzi przede wszystkim wtedy, gdy dłużnik nie potrafi spłacić we właściwym terminie swoich zobowiązań finansowych, co skutkuje przejęciem sprawy przez komornika. Jest on uprawniony do wysłania zgłoszenia do systemu Ognivo, który pozwala mu na szybkie odnalezienie rachunku bankowego dłużnika. Niestety, w systemie Ognivo są zrzeszone prawie wszystkie legalne instytucje bankowe w Polsce. Sporo osób zastanawia się jednak, czy istnieje coś takiego jak konto bez komornika. Okazuje się, że konta bankowe bez komornika są w ofercie polskich instytucji bankowych, jednak nie informują one o tym zbyt chętnie. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, gdzie założyć konto żeby nie zajął komornik. 

 

Konto bez komornika - lista banków

Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie kont internetowych bez komornika. Jeśli jest Ci potrzebne konto bez komornika, koniecznie załóż jeden z prezentowanych przez nas rachunków. 
 

mbank konto bez komornika
Nazwa konta eKonto           
Konto bez komornika TAK
Bonus za otwarcie do 470 zł
Opłata za konto 0 zł
Opłata za kartę 0 zł 
Opłata za bankomaty 0 zł
konto bez komornika - mbank
*Po założeniu konta, zamów kartę prepaid - mBank i ciesz się kontem bez komornika.

 

nest bank konto bez komornika
Nazwa konta Nest Konto         
Konto bez komornika TAK
Bonus za otwarcie do 400 zł
Opłata za konto 0 zł
Opłata za kartę 0 zł 
Opłata za bankomaty 0 zł
nest bank bez komornika

 

Jaką kwotę może zająć komornik? 

W sytuacji, gdy bank otrzymuje zgłoszenie od komornika, jest on zobowiązany do zablokowania określonej przez komornika kwoty pieniędzy. Czy komornik możę zając wypłatę? Komornik nie ma prawa zabrać dłużnikowi wszystkich jego środków finansowych. Musi pozostawić na rachunku bankowym choć minimalne środki pozwalające na przeżycie - określa się je jako "kwota wolna od zajęcia komorniczego".

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego uzależniona jest od rodzaju przychodów i wynosi:

 • przy umowie o pracę - jeśli dłużnik posiada zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, to komornik może zająć 50% jego wynagrodzenia. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w tym przypadku to pensja minimalna, czyli w 2020 roku jest to 2600 złotych brutto,
 • przy emeryturze lub rencie - jeśli dłużnik utrzymuje się z tytułu emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, kwota wolna od zajęcia będzie wynosiła 825 złotych. Z kolei, gdy źródłem dochodu dłużnika jest renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wówczas kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 618,75 zł,
 • przy umowie zlecenie i umowie o dzieło - jeżeli dłużnik utrzymuje się z tego rodzaju umów, wówczas obowiązujące przepisy nie są sprzyjające dłużnikom. Okazuje się, że komornik może zająć 100% takich przychodów. Uwaga: w przypadku, gdy dochody uzyskiwane z umowy o dzieło lub umowy zlecenie są podstawowym źródłem utrzymania dłużnika, ich charakter jest stały i powtarzalny (otrzymuje je cyklicznie - co miesiąc), zaś dłużnik jest zatrudniony u konkretnego pracodawcy od długiego czasu, wtedy istnieje możliwość zastosowania takich samych reguł, jakie obowiązują przy kwocie wolnej od zajęcia komorniczego w umowie o pracę. Aby mogły obowiązywać te wytyczne, konieczne jest przedłożenie komornikowi odpowiednich dokumentów potwierdzających, że nasze dochody z umowy o dzieło//umowy zlecenie są stałe. 

Zarówno komornik jak i bank powinni pamiętać o tym, jaka jest obowiązująca w danym momencie w Polsce kwota wolna od zajęcia komorniczego. Niestety, instytucje bankowe nie są zobowiązane do informowania właścicieli rachunków o nałożeniu zajęcia komorniczego. Jest to obowiązek ciążący na komornikach - powinni oni to uczynić zaraz po wysłaniu zapytania do ogólnopolskiego systemu Ognivo. Niestety, wielu komorników nic sobie nie robi z tych regulacji prawnych, przez co dłużnicy o blokadzie rachunku dowiadują się dopiero wtedy, gdy chcą zapłacić kartą za zakupy. 

Po otrzymaniu zgłoszenia, bank jest zobowiązany do zablokowania środków dłużnika, a przynajmniej takiej ich ilości, której domaga się komornik (nie licząc kwoty wolnej od zajęcia). Bank nie ma obowiązku informowania właściciela rachunku o zajęciu komorniczym. Powinien zrobić to komornik już po wysłaniu zapytania do OGNIVO. Dłużnik dowiaduje się często o zajęciu rachunku, kiedy chce wypłacić gotówkę w bankomacie lub zapłacić kartą za zakupy.

 

System Ognivo - co to takiego i jak działa? 

W dzisiejszych czasach funkcjonowanie bez rachunku bankowego jest niezwykle trudne. Czy istnieje konto bez komornika? Tak, ale trzeba wiedzieć o tym, że konta bankowe bez komornika oferują tylko te banki, które nie są zrzeszone w systemie Ognivo. Doświadczenia dłużników pokazują, że komornicy sprawdzają rachunek bankowy dłużnika wyłącznie raz w konkretnej sprawie. 

Czym konkretnie jest system Ognivo? Jest to system funkcjonujący od września 2016 roku. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie właściwego obiegu informacji pomiędzy uprawnionymi instytucjami a bankami. Wcześniej cały ten proces odbywał się znacznie wolniej, bo w formie papierowej, co mocno wpływało na koszty i czasochłonność. Ognivo pozwala na przekazywanie informacji objętych tajemnicą bankową. Komornicy korzystając z systemu Ognivo mogą w kilka sekund sprawdzić, w którym banku posiada konto wytypowany przez nich dłużnik. 

Do systemu Ognivo należą w Polsce praktycznie wszystkie banki. Ich lista jest niezwykle długa - znajdziemy na niej m.in. Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Milennium, Bank Pekao S.A., Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, BNP Paribas, Idea Bank, Deutsche Bank, Credit Agricole, Nest Bank, mBank, PKO BP, Santander czy wszystkie Banki Spółdzielcze.

 

Gdzie komornik szuka informacji o koncie bankowym dłużnika? 

Komornik informacji na temat dłużnika poszukuje nie tylko w systemie Ognivo. Jeśli w systemie Ognivo nie będzie informacji na temat konta osoby zadłużonej, wówczas:

 • komornik ustala konto na podstawie informacji uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego, 
 • dłużnik samodzielnie może wskazać komornikowi swoje rachunki bankowe w oświadczeniu majątkowym,
 • wierzyciel wskaże konto bankowe dłużnika w załączonym do komornika wniosku egzekucyjnym. 

 

Gdzie założyć konto żeby nie zajął komornik? 

Jeśli ktoś chciałby otworzyć konto bankowe bez komornika, to powinien dokładnie wiedzieć o tym, które instytucje bankowe nie należą do ogólnopolskiego systemu Ognivo. Liczba banków niezrzeszonych w systemie Ognivo nie jest zbyt duża, ale na szczęście są takie oferujące konto internetowe bez komornika. Zatem gdzie założyć konto żeby nie zajął komornik? 

Do systemu Ognivo nie należą następujące instytucje bankowe w Polsce: 

 • Getin Bank,
 • Credit Agricole,
 • Smart Bank,
 • Bank Przemysłowo-Handlowy (BPH),
 • wszystkie SKOK-i. 

Nie oznacza to oczywiście, że gdy komornik lub wierzyciel wskaże takie konto, to będzie ono bezpieczne od zajęcia komorniczego. Komornik w każdej chwili może to zrobić - wystarczy, że uzyska od wierzyciela informację, że dłużnik posiada konto w banku X. Jednak gdy komornik będzie zmuszony do samodzielnego poszukiwania konta dłużnika, którego nie zidentyfikowano w systemie Ognivo, raczej nie będzie mu się chciało tego robić. Komornicy prowadzą tysiące spraw, dlatego na samodzielne poszukiwanie rachunku dłużnika z pewnością nie będą mieli ani czasu ani ochoty. 
 

n26 niemiecki bank
Nazwa konta N26     
Konto bez komornika TAK 
Dodatkowe informacje Konto niemieckie
Opłata za konto 0 zł
Opłata za kartę 0 zł 
Opłata za bankomaty 0 zł
konto bez komornika - n26

 

Konto bankowe bez komornika - Konto Revolut

Jednym z najlepszych sposobów na uwolnienie się od komornika jest również założenie konta Revolut. Revolut jest firmą międzynarodową, która nie działa w Polsce, jednak oferuje swoje usługi dla klientów w naszym kraju. Nie jest zatem możliwe, aby konto Revolut zostało zajęte przez komornika. Ogromnym atutem kont Revolut jest również fakt, iż oferują one te same funkcjonalności co tradycyjne rachunki bankowe znajdujące się w ofercie polskich instytucji bankowych. 

 

Czy SKOK posiada konto bez komornika? 

Gdzie założyć konto żeby nie zajął komornik? W chwili obecnej żaden SKOK w Polsce nie należy do systemu Ognivo. Oznacza to, że konto bankowe bez komornika w SKOK jest w pełni możliwe. W przypadku lokalnych kas spółdzielczych dotarcie komornika do konta dłużnika jest raczej niemożliwe. Jeśli ktoś potrzebuje konto internetowe bez komornika, może założyć je w SKOK-u lub jednym z banków wymienionych powyżej. 

 

Darmowe konto bankowe bez komornika dla osób pobierających świadczenia socjalne 

Dłużnicy, których jedynym źródłem utrzymania są świadczenia socjalne, mają do wyboru jeszcze lepszy sposób na uwolnienie się od komornika. Chodzi tutaj o konto bez komornika, tzw. konto socjalne (konto rodzinne, konto bankowe do 500+). Jest to specjalny rodzaj rachunku bankowego, na który mogą trafiać wyłącznie środki z MOPS-u lub innych placówek o charakterze opiekuńczym, np. świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ czy zasiłki rodzinne.

Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem konto bez komornika tego typu powinny posiadać w swojej ofercie wszystkie banki.

Wyróżnikiem kont socjalnych bez komornika jest fakt, iż są one w pełni wolne od zajęcia komorniczego. Takie konto bankowe bez komornika nigdy nie będzie mogło być zajęte przez komornika, ponieważ nie pozwala mu na to polskie prawo. 

Zajęcia kont bankowych są jednak możliwe w przypadku tradycyjnych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR). Polski ustawodawca z myślą o dłużnikach utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń socjalnych wprowadził właśnie konta rodzinne. Dłużnicy zyskują w ten sposób gwarancję, że komornik nigdy nie odbierze im ich pieniędzy. 

 

Kto może założyć konto socjalne bez komornika? 

Socjalne konto bez komornika może założyć każdy, kto posiada prawo do pobierania świadczeń socjalnych zwolnionych od zajęcia komorniczego. Jakie świadczenia należy uzyskiwać, aby móc założyć konto bez komornika do 500+? Lista świadczeń uprawniających do uruchomienia socjalnego konta bez komornika jest następująca: 

 • świadczenie wychowawcze Rodzina 500+,
 • dodatki i świadczenia rodzinne, 
 • alimenty pobierane z funduszu alimentacyjnego, 
 • zasiłki pobierane z opieki społecznej, 
 • zasiłki dla sierot,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • dodatki porodowe, 
 • dodatki integracyjne. 

 


Musisz przeczytać: 

Najpopularniejsze