Konto socjalne 500+ - rachunek ktorego nie zajmie komornik

Osoby pobierające rozmaite świadczenia socjalne, np. zasiłki rodzinne lub świadczenie 500+, nierzadko posiadają też zadłużenia komornicze. Zgodnie z obowiązującym prawem, komornicy nie mają prawa zajmować rachunków bankowych z takimi środkami, jednak praktyka często pokazuje coś innego. W dzisiejszym artykule przedstawiamy konto socjalne bez komornika. Posiadacze takiego konta mają stuprocentową gwarancję, że ich środki finansowe nie zostaną zabrane przez komornika. 

konto socjalne 500+

 

Konto socjalne bez komornika - co to jest?

Konto socjalne bez komornika, czyli tzw. konto 500plus, jest nowym rodzajem rachunku wprowadzonym przez polskie instytucje bankowe. Wprowadzono go na mocy nowelizacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe. W potocznym rozumieniu nazywa się je także kontem rodzinnym. Funkcjonalności dostępne w ramach konta socjalnego bez komornika nie różnią się praktycznie niczym od tych dostępnych w normalnym rachunku bankowym, jednak mogą na niego wpływać wszystkie powyżej opisane świadczenia. 

Nazwa rachunku może wprowadzać w błąd, ponieważ niektórym kojarzy się z rachunkiem oszczędnościowym dla rodzin. W praktyce konto socjalne bez komornika przeznaczone jest dla osób otrzymujących świadczenie 500+ lub inne zasiłki, np. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Konto socjalne zostało wprowadzone specjalnie dla tych osób, które utrzymują się przede wszystkim ze środków wolnych od zajęcia komorniczego lub od innych organów egzekucyjnych. 
 

Lista kont socjalnych, których nie zajmie komornik

Millennium Bank - konto socjalne
Nazwa konta Konto 360°
Konto 500+ TAK
Opłata za konto 0 zł / 7 zł
Opłata za kartę 0 zł / 5 zł
Opłata za bankomaty 0 zł / 5 zł
Wniosek Otwórz bezpłatnie

 

Kto może założyć konto socjalne bez komornika? 

Konto 500plus może zostać założone przez osoby pobierające świadczenia socjalne z pomocy społecznej. Nie dotyczy to jednak tych osób, które otrzymują świadczenia alimentacyjne. Artykuł 49 znowelizowanej ustawy Prawo bankowe wskazuje dokładnie, że "Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych.”
 

Jak założyć konto socjalne bez komornika?

Teoretycznie wszystkie funkcjonujące w Polsce banki powinny mieć w swojej ofercie konto socjalne bez komornika, jednak w praktyce jest nieco inaczej. Przed wybraniem się do jakiejkolwiek instytucji bankowej w celu założenia takiego rachunku, warto w pierwszej kolejności zweryfikować, czy można w nim otworzyć konto socjalne. Później konieczne jest przedstawienie konsultantowi pracującemu w danej placówce zaświadczenie o tym, iż pobieramy świadczenie finansowe z pomocy społecznej. Na zaświadczeniu powinien być określony numer rachunku bankowego ośrodka pomocy społecznej udzielającego nam pomocy finansowej. 

Warto pamiętać o tym, że komornik nie ma prawo zająć konta socjalnego. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że gdy mamy zablokowany rachunek podstawowy, to blokady nie unikniemy otwierając następny rachunek osobisty w innym banku. Jedynym rozwiązaniem na uwolnienie się od komornika jest założenie konta 500plus. 

 

Jakich środków nie mogą zajmować komornicy? 

Komornicy starają się jak najszybciej wprowadzać blokady na rachunkach dłużników w celu jak najskuteczniejszego wyegzekwowania należności dla wierzycieli. Jest to możliwe dzięki temu, że we wrześniu 2016 roku wprowadzono specjalny system Ognivo. Jest on wykorzystywany do tego, ab komornicy oraz inne instytucje jeszcze łatwiej i szybciej niż dotychczas mogły identyfikować rachunki bankowe określonych osób, np. dłużników. 

Szybkie działanie komorników w celu zajmowania rachunków ułatwił funkcjonujący od września 2016 roku system Ognivo. Cz\y komornik może zajmować dowolnie wybrane środki? Okazuje się, że absolutnie nie! Zgodnie z art. 833 § 6 i 7 Kodeksu Postępowania Cywilnego środki pochodzące ze świadczeń, zasiłków i dodatków socjalnych przyznawane przez państwo nie podlegają egzekucji. Dłużnik może nimi swobodnie dysponować.

Jeśli ktoś posiada zadłużenia, a jednocześnie pobiera świadczenia socjalne, nie powinien się obawiać. Aktualne prawo wskazuje, że jest grupa środków wolnych od zajęcia. Artykuł  833 § 6 i 7 Kodeksu Postępowania Cywilnego wskazuje wyraźnie, że środki, które pochodzą ze świadczeń, zasiłków i dodatków socjalnych przyznawane przez państwo nie podlegają egzekucji.

 Lista środków zwolnionych z zajęcia komorniczego na mocy ustawy przedstawia się w sposób następujący:

 1. świadczenie wychowawcze Rodzina 500plus
 2. zasiłek rodzinny
 3. dodatek rodzinny
 4. dodatek pielęgnacyjny
 5. dodatek porodowy
 6. dodatek dla sierot zupełnych
 7. świadczenie integracyjny
 8. alimenty - także te wypłacane w formie zaliczek alimentacyjnych przez Fundusz Alimentacyjny
 9. świadczenie rodzicielskie. 
   

Oprócz tego, komornicy nie mogą również zajmować innych świadczeń na dzieci oraz środków wypłacanych przez Organy Opieki Społecznej, np. zasiłków celowych bądź stałych. Oznacza to, że w przypadku, gdy komornik dokona zajęcia rachunku bankowego dłużnika, bank nie powinien zrealizować tego żądania, ponieważ na rachunku są zgromadzone wyłącznie środki wolne od zajęcia. 

 

Co zrobić, gdy komornik zajmie pieniądze z 500plus? 

Niestety, praktyka pokazuje, że między obowiązującym prawem a rzeczywistością często jest przepaść. Sporo dłużników skarży się, że komornicy zajmują konto, na które wpływa 500+ lub zasiłek rodzinny. Mimo tego, iż środki te są teoretycznie wolne od zajęcia komorniczego, to niektórzy nie mają jak z nich skorzystać. Świadczenia socjalne są wolne według prawa od egzekucji komorniczej, jednak czasami są one blokowane na koncie. Z czego to wynika?

Dzieje się tak, ponieważ wpływ środków na rachunek bankowy dłużnika powoduje, że pieniądze tracą niejako swoją tożsamość. Dochodzi do ich pomieszania z innymi środkami finansowymi, a gdy kwota wolna od zajęcia komorniczego zostaje przekroczona, bank automatycznie przekazuje nadwyżkę do właściwego komornika. Komornicy nie mają z kolei wiedzy o tym, skąd pochodzą środki na rachunku bankowym dłużnika, ponieważ w systemie Ognivo ich nie ma. 

Oczywiście, banki nie powinny w ogóle dopuszczać do takich sytuacji, jednak prawidłowe zidentyfikowanie źródła wpływów nie jest w pełni możliwe. Aby rozwiązać tego rodzaju problemy, polskie instytucje bankowe podjęły ważną decyzję. Teraz Istnieje już rozwiązanie tego ogromnego problemu. Banki od pewnego czasu mają w swojej ofercie specjalny produkt: konto socjalne, zamiennie nazywane kontem rodzinnym. 
 

Konto socjalne - ile kosztuje? 

Artykuł 52a Prawo bankowe wskazuje, że otwarcie oraz prowadzenie rachunku socjalnego jest w pełni bezpłatne. Osoba posiadająca taki rachunek nie będzie musiała płacić za wydanie karty do konta, wypłatę środków w oddziale czy wypłaty ze wszystkich bankomatów danego banku w Polsce.

Najpopularniejsze