Czy komornik może zabrać ulgę na dzieci?

Czy komornik może zająć ulgę na dzieci? Ulga na dzieci to jedna z największych ulg, dzięki której można uzyskać spory zwrot nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego, który wynosi czasem nawet kilka tysięcy złotych. Niestety, osoby zmagające się z komornikami często skarżą się, że komornik zabrał im całą ulgę na dzieci. Czy tego rodzaju praktyki stosowane przez komorników są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa?
 

Spis treści:

  1. Czy komornik może zabrać ulgę na dzieci?
  2. Ulga na dzieci a egzekucja komornicza
  3. Kiedy komornik zabiera zwrot podatku? - jak się przed tym uchronić?
  4. Komornik a wspólne rozliczanie
  5. Ulga na dziecko a nadpłata podatku

 

Czy komornik może zabrać ulgę na dzieci?

Tak zwana "ulga na dzieci" w podatku dochodowym od osób fizycznych sprawia, że po zliczeniu wpłat zaliczkowych podatku oraz odjęciu ulgi powstaje nadpłata, która powinna zostać zwrócona danemu podatnikowi. Sporo osób uważa, że ulga przeznaczona na dzieci nie podlega zajęciom komorniczym z racji tego iż to nie dziecko jest zadłużone a jego rodzic. Warto jednak wiedzieć, że prawda jest zupełnie inna - każdy zwrot podatku może podlegać zajęciu komorniczemu, na co wskazuje artykuł 902 Kodeksu postępowania cywilnego "Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty bądź zwrotu podatku". 

W polskim prawodawstwie odnośnie zabierania ulg na dzieci panuje mały chaos. Wynika to z tego, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 marca w sprawie II FSK 979/12 stwierdził, że wszelkie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT są niezbywalne i w żadnym wypadku nie mogą być ściągane w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, jednak od tego czasu zmieniły się zapisy w Ordynacji Podatkowej. Artykuł 76 Ordynacji Podatkowej wskazuje, że nadpłaty z urzędów skarbowych w sposób automatyczny są zliczane na poczet potencjalnych zaległości i mogą być zajmowane w toku postępowania cywilnego. 

Musisz przeczytać: Czy komornik może zająć 500 plus?

 

Ulga na dzieci a egzekucja komornicza

Aktualnie obowiązujące przepisy polskiego prawa wskazują, że komornik jest uprawniony do zajmowania zwrotu podatku, także tego, który pochodzi z ulgi na dziecko. Ulga na dziecko mimo swojej nazwy przysługuje rodzicowi, a nie dziecku (jak alimenty, które są funduszami na rzecz dziecka - ich komornik nie może zajmować). W wielu przypadkach ściągnięcie z dłużnika zwrotu podatku jest jedyną możliwością na uzyskanie od niego jakichkolwiek należności, co z kolei sprawia, że danemu konsumentowi zmniejsza się wysokość jego długu. W sytuacji, gdy dany konsument utrzymuje się z tytułu wynagrodzenia minimalnego chronionego przed zajęciem komorniczym oraz nie posiada żadnych innych dochodów, wówczas wyłącznie zwrot podatku może zostać zajęty przez komornika na poczet spłaty zadłużenia.

Przeczytaj także: Czy komornik może zająć konto niepelnoletniego dziecka?

 

Kiedy komornik zabiera zwrot podatku? - jak się przed tym uchronić?

Komornikowi uda się zająć zwrot podatku z tytułu ulgi na dziecko w sytuacji, gdy złoży swój wniosek o zajęcie po tym, gdy dany konsument złoży swoje zeznanie podatkowe. Jeżeli komornik swój wniosek złoży wcześniej, nie uda mu się ściągnąć zwrotu z podatku.

Warto jednak mieć świadomość tego, że bardzo długie przedłużanie rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT niewiele pomoże, ponieważ nawet jeśli złożymy dokumenty w ostatnim dniu (30 kwietnia), to komornik i tak będzie mógł po tym terminie złożyć wniosek o zajęcie zwrotu z tytułu ulgi na dziecko. W przypadku, gdy przeciwko nam toczy się egzekucja komornicza, komornik będzie robił wszystko, aby przejąć zwrot podatku i aby nie trafił on na nasze konto. 

 

Komornik a wspólne rozliczanie

Z kolei gdy dłużnik rozlicza się ze swoim współmałżonkiem i wobec niego aktualnie toczy się postępowanie komornicze, to również ulga na dziecko może zostać zabrana przez komornika na potrzeby spłaty zadłużenia jednego z małżonków. Istnieje oczywiście możliwość odwołania się od decyzji komornika do sądu wyższej instancji, jednak koszty postępowania mogą być bardzo wysokie - znacznie wyższe niż kwota zwróconego podatku. Najlepszym sposobem na uniknięcie zajęcia zwrotu z podatku przysługującego z tytułu ulgi na dziecko w sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców jest zadłużony, jest wybranie opcji indywidualnego rozliczania się przed urzędem skarbowym. 

 

Ulga na dziecko a nadpłata podatku

W ramach egzekucji komorniczej ściągana jest nie tylko ulga na dziecko, ale cały zwrot nadpłaty podatku. Z zajęcia komorniczego zwolnione są tylko alimenty oraz kwota wolna od zajęcia komorniczego. 

Najpopularniejsze